مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از نمايه هاي مبتني بر بارش در تعيين خشکسالي ها و ترسالي ها مطالعه موردي (استان گيلان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جوادي محمدرضا,غفاري سمانه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

در مطالعه فوق آمار مربوط به بارش سالانه در طي دوره آماري 20 ساله براي ايستگاههايي از استان گيلان که داراي وقفه زماني کمي بودند، جهت تحليل و مدلسازي بارش و نيز جهت تعيين سالهاي خشک و مرطوب استفاده گرديدند. در اين تحقيق از مدل بارش قابل اعتماد، بارش استاندارد شده و روش نيچه استفاده شده است.
بررسي ها نشان مي دهد که بارش استاندارد شده به علت قابليت هاي بيشتر و محدوديتهاي کمتر، بهتر از
ديگر مدلها مي باشد. نتايج حاصل از بررسي داده هاي آماري ايستگاههاي مورد مطالعه در استان گيلان با استفاده از مدلهاي بالا، حاکي از آنست که وقوع پديده هاي خشکسالي با شدت و ضعف هايي، در اکثر ايستگاهها قابل مشاهده است.
قابل ذکر است از نظر طبقه بندي شدت سالهاي مرطوب و خشک، غالبا در اکثر ايستگاههاي مورد مطالعه، حالت بارش نرمال و هرازگاهي سال خشک و نيز دوره مرطوب مشاهده مي شود، بطوريکه سالهاي همراه با بارش نرمال از تداوم و دوره توالي بيشتري نسبت به سالهاي خشک و مرطوب برخوردار است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی