برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پایش خشکسالی در بخشی از استان خراسان رضوی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اصغري پور محمدرضا*
 
 *دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

خشکسالي و سيل خسارت بارترين پديده هاي طبيعي مي باشند. ليکن پايش اين پديده ها با استفاده از سيستم هاي مرسوم دشوار است. پراکنش اندک ايستگاه هاي هواشناسي در بسياري از مناطق، پايش خشکسالي و سيل را دشوار مي سازد. فناوري سنجش از دور علي رغم عمر کوتاه خود، به همراه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، توانايي کارآيي خود را در ارايه اطلاعات سودمند و به موقع درباره هر دو پديده سيل و خشکسالي به خوبي نشان داده است. در اين مطالعه سعي گرديد با استفاده از دو تصوير ماهواره هاي لندست که يکي در سال کم باران و ديگري در سال مرطوب از منطقه اي از استان خراسان اخذ شده بود بر اساس نمايه پوشش گياهي NDVI به بررسي تاثير خشکسالي بر محصولات زراعي منطقه پرداخته شود. در اين تحقيق که از نرم افزار ادريسي نسخه 2 استفاده گرديد ابتدا اراضي زراعي منطقه تفکيک و شناسايي گرديد. سپس با محاسبه NDVI در محدوده زمين هاي کشاورزي و طبقه بندي مقادير اين نمايه، درصد مساحت هر طبقه در يک تصوير به کل اراضي موجود در همان تصوير تعيين شد. بدين ترتيب اين امکان فراهم شد که وضعيت کلي محصولات بين دو سال مذکور مقايسه گردد. نتايج به وضوح نشان داد که در سال 1987 (سال مرطوب) مقادير NDVI به سمت مقادير بين 0.5 تا 0.7 تمايل داشت در حالي که در سال 2001 (سال خشک) اين مقادير به سمت 0.1 تا  0.4کشيده شد. اين روش مي تواند به عنوان مرحله مقدماتي در يک سيستم تصميم گيري پشتيباني خشکسالي و يا به منظور ايجاد بانک اطلاعاتي مقادير NDVI از تصاوير سال هاي گذشته به کار رود.
 
کلید واژه: خشکسالي، خراسان رضوي، سنجش از دور، سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی