برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد دمای سطح زمین در ارزیابی خشکسالی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چايچي مريم,شهابي فر مهدي,عمادي بهناز
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

بررسي وضعيت پوشش گياهي به دليل ارتباط نزديک آن با شرايط رطوبتي خاک، ابزار مناسبي در ارزيابي خشکسالي هاي کشاورزي فراهم مي آورد. اين بررسي ها در يک دوره زماني نيازمند جمع آوري اطلاعات از سطوح زيرکشت است که هزينه و زمان زيادي را صرف مي کند. بنابراين توجه به روش هايي است که امکان دسترسي به اطلاعات از يک سطح وسيع را به سهولت فراهم مي آورند. استفاده از تصاوير ماهواره اي به دليل يکپارچه و وسيع بودن آنها و امکان تهيه پوشش هاي تکراري از يک منطقه روش بسيار مناسبي براي اين اهداف مي باشند. استان سيستان و بلوچستان در سال هاي اخير تحت تاثير شرايط نامساعد بارش قرار داشته و توليد محصولات کشاورزي در آن به دليل عدم حصول شرايط رطوبتي مناسب دچار نزول گشته است. در اين تحقيق وضعيت پوشش گياهي و به دنبال آن خشکسالي کشاورزي استان سيستان و بلوچستان در سال هاي 1382 -1378 با استفاده از تصاوير ماهواره نوآ سنجنده AVHRR مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. از آنجا که رشد گياه بستگي زيادي به ميزان آب در دسترس دارد، بررسي وضعيت آب پوشش گياهي روش کارآمدي در ارزيابي خشکسالي هاي کشاورزي بوجود مي آورد. در شرايط خشکسالي درجه حرارت تاج پوشش گياهي افزايش مي يابد و مناطق با درجه حرارت بالا، نشان دهنده مواجه با خشکسالي است. بنابراين شاخص دما- خشکي پوشش گياهي TVDI که با استفاده از دماي سطح زمين LST تعيين شده و نشان دهنده ميزان آب موجود در سطح اراضي زراعي است، معيار مناسبي در ارزيابي خشکسالي کشاورزي مي باشد. دماي سطح زمين از تصاوير ماهواره نوآ بوسيله الگوريتم روزنه مجزا تعيين مي شود. در اين بررسي از الگوريتم کر و همکاران(1992)  در تعيين دماي سطح زمين استفاده شده و سپس مقادير شاخص TVDI تعيين شده است. با توجه به اينکه در شرايط خشکسالي مقدار شاخص فوق بين 0.6 تا 0.8 و در شرايط فوق العاده شديد آن بين  0.8تا 1 مي باشد، مناطق مواجه با پديده خشکسالي تفکيک شده و بين وضعيت ماه هاي تير و شهريور مقايسه صورت گرفته است.

 
کلید واژه: ماهواره نوآ، شاخص دما- خشکي پوشش گياهي، خشکسالي کشاورزي، دماي سطح زمين، الگوريتم روزنه مجزا، استان سيستان و بلوچستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی