برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان «مورد بررسی: دانشگاه مازندران»

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صالحي عمران ابراهيم,رستمي فرخنده
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

آموزش كارآفريني مهم ترين تلاشي است كه بستر لازم براي فراگيري دانش و مهارتهاي ضروري را براي افراد علاقمند مخصوصا دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي كه جوياي مشاغل ارضاكننده و چالش انگيز هستند فراهم مي كند. آموزش عالي بايد بتواند با ارايه برنامه هاي آموزشي مناسب در بروز ويژگيهايي مانند استقلال طلبي، ريسك پذيري، خلاقيت، خود باوري و آينده نگري در دانشجويان موثر باشند و تواناييهاي بالقوه دانشجويان را شناسايي كند و اين توانايي را بين آنها ايجاد كند كه دانش آموخته گان به جاي جستجوي كار خودشان به عنوان نيروي مولد علاوه بر ايجاد كسب و كار براي خود براي ديگران نيز كار ايجاد كنند. بنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر زمينه يابي آموزش هاي دانشگاهي در پرورش روحيه كارآفريني دانشجويان مي باشد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است كه برنامه هاي آموزشي دانشگاه زمينه پرورش كارآفريني را براي دانشجويان فراهم نكرده است. نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه عملكرد برنامه هاي آموزشي در دانشكده هاي مختلف نشان داد كه هيچكدام از دانشكده ها عملكرد بهتر يا بدتري نسبت به ساير دانشكده ها در پرورش روحيه كارآفريني نداشته است و ميزان برخورداري دانشجويان از روحيه كارآفريني در 14 دانشكده مورد مطالعه تفاوت معناداري با هم نداشته است. همچنين نتايج آزمون تي تست براي مقايسه ميانگين روحيه كارآفريني زنان دانشجو و مردان دانشجو نشان داد كه بين جنسيت و روحيه كارآفريني رابطه معناداري وجود نداشته است.

 
کلید واژه: آموزش عالي، كار آفريني، دانشجو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 93   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی