برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های ماش (.Vigna radiate L) به تنش خشکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رفيعي شيروان مجيد,اصغري پور محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

تنش خشکي يکي از مهمترين مشکلات توليد گياهان زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک جهان نظير ايران مي باشد. در اين بررسي که در گلخانه دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا در آمد، پاسخ عملکرد و خصوصيات مورفولژيک 8 ژنوتيپ ماش تحت تاثير 5 سطح خشکي (-0.3، -3، -6، -9، -12 بار) به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. اعمال تنش خشکي متناسب با سطوح پتانسيل خشکي که با استفاده از منحني رطوبتي خاک اعمال شده بود، انجام شد. در اين مطالعه ارتفاع گياه، طول و تعداد شاخه هاي جانبي، تعداد برگ، تعداد گل و وزن غلاف درطول دوره رشد گياه اندازه ‌گيري گرديد. تمام پارامترهاي ذکر شده در مراحل اوليه تنش بين ژنوتيپ ها تفاوت معني داري از خود نشان دادند. با گذشت زمان اثرات خشکي بروز کرد و اين پارامترها در پايان فصل رشد بين سطوح خشکي نيز تفاوت معني دار داشتند. برتري سطح بدون تنش در طول فصل در مورد اين پارامترها همواره برقرار بود. از آنجا که تعداد گل تعيين کننده تعداد دانه و در نتيجه عملکرد مي باشد و از طرفي ساير پارامترهاي اندازه گيري شده از مرحله گلدهي به بعد تحت تاثير محيط و شرايطي نظير حجم کم گلدان قرار گرفتند، ‌اين فاکتور به نظر مي رسد پارامتر مطلوبي در ارزيابي ژنوتيپ هاي متحمل به شرايط تنش باشد. اکثر پارامترهاي اندازه گيري شده در پايان فصل رشد نيز بين سطوح خشکي،‌ ژنوتيپ ها و اثرات متقابل آنها تفاوت معني داري نشان نداد. در مورد همه‌ پارامترهاي اندازه گيري شده در پايان فصل يک روند نزولي در راستاي افزايش پتانسيل منفي مشاهده شد. برتري سطح بدون تنش خشکي در اين پارامترها نيز مشاهده شد. با توجه به نتايج آزمايش مي توان گفت که بهترين محدوده‌ تنش خشکي براي ارزيابي ژنوتيپ ها براي تحمل به تنش پتانسيل -3 تا -6 بار بود. بين ژنوتيپ ها نيز در اين مرحله تنوع زيادي مشاهده شد.

 
کلید واژه: ماش، تنش خشکي، منحني رطوبتي، خصوصيات مورفولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی