برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بذر بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نعمت الهي احسان,احمديان احمد,قنبري احمد,حسيني سيداحمد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

پرايمينگ بذور با افزايش سرعت جوانه زني، کاهش دفعات آبياري، بهبود استقرار اوليه گياهچه و افزايش قدرت رقابت با علف هاي هرز باعث افزايش راندمان مصرف آب و مقاومت به خشکي گياهان مي گردد. اين پژوهش به منظور بررسي اثرات هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بذور بر شاخص هاي مقاومت به خشکي و شوري کلزا و رازيانه انجام شد. در آزمايش اول بذور دو رقم کلزا (زرفام و Haiola401) تحت پرايم هاي اسموپرايمينگ Nacl، اوره، هيدرو پرايمينگ و6000  PEG هر کدام در سطوح -0.4، -0.8 و  -1.2مگاپاسکال به همراه تيمار فاقد پرايم يا شاهد قرار گرفتند. نتايج نشان داد پرايمينگ اثر معني داري برسرعت و درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن ريشه چه و ساقه چه و نسبت طول و وزن ريشه چه به ساقه چه در دو رقم کلزا داشت. در آزمايش ديگر بذور گياه دارويي رازيانه تحت پرايم هاي سولفات روي، تيمار شاهد و هيدروپرايمينگ و پرايم هاي ثانويه کلريد سديم و سولفات سديم در سطوح0 ، -0.3، -0.6، -0.9 و-1.2  مگاپاسکال قرار گرفتند. نتايج نشان داد پرايمينگ اثر معني داري بر سرعت و درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن ريشه چه، وزن ساقه چه، نسبت طول ريشه چه به ساقه چه و نسبت وزن ريشه چه به ساقه چه داشت.

 
کلید واژه: پرايمينگ، راندمان مصرف آب، رازيانه، کلزا، خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی