مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي چگونگي استفاده از ظرفيت توليد سرمايش ايستگاه تقليل فشار گاز مصرفي پالايشگاه گاز خانگيران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرزانه گرد محمود,ديمي دشت بياض مهدي*
 
 *دانشگاه صنعتي شاهرود
 
عنوان همایش: همايش ملي تهويه صنعتي و بهداشتي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

سرمايش هواي ورودي به توربين يکي از متداولترين روشهاي قابل اجرا براي افزايش راندمان توربينهاي گازي خانگيران ميباشد. در اين مقاله روش نويني براي کاهش دماي هواي ورودي و در نهايت افزايش راندمان سيکل توربين گازي پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي در اين مقاله براي يکي از توربينهاي گازي پالايشگاه گاز خانگيران در نظر گرفته شده است. در اين روش استفاده از توان سرمايش ايستگاه تقليل فشار گاز مصرفي براي سرمايش هواي ورودي به توربين گازي پالايشگاه گاز خانگيران پيشنهاد شده است. با استفاده از گاز مصرفي دما پايين در يک مبدل حرارتي به عنوان سيال سرد و عبور هواي ورودي به کمپرسور از درون مبدل به عنوان سيال گرم ميتوان به 25 دست يافت. با توجه به 4 K تا 25 K کاهش دمايي بين کاهش دماي بدست آمده ميتوان به افزايش راندماني بين %1 تا %3.5 براي حدود 9 ماه از سال دست يافت.

 
كليد واژه: توربين گازي، سرمايش هواي ورودي، بهبود راندمان توربين گازي، ايستگاه تقليل فشار گاز مصرفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 30   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی