برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کانه زایی افشان و رگه ای مس (سرب - روی) در کانسارهای چاه موسی، قله کفتران و قله سوخته غرب کمان آتشفشانی – نفوذی ترود - چاه شیرین، جنوب شاهرود

نوع ارائه: ----
نویسنده: امام جمعه امير,راستاد ابراهيم,بوذري فرهاد,رشيدنژادعمران نعمت اله
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

محدوده معدني چاه موسي، قله کفتران، بخشي از مجموعه آتشفشاني – نفوذي کمربند ترود - چاه شيرين است که به صورت يک فرا زمين با روند شمال خاوري – جنوب باختري در حاشيه شمالي کوير مرکزي رخنمون دارد. قديمي ترين سنگها در محدوده مورد مطالعه سنگهاي آتشفشاني – رسوبي ائوسن است که به ترتيب از قديم به جديد شامل مجموعه اي از ماسه سنگ توفي، توف برش آندزيتي – داسيتي، گدازه هاي پيروکسن آندزيت پاييني، داسيت هاي برشي مياني، گدازه هاي آندزيتي و تناوبي از برش توف - برش گدازه بالايي مي باشد. توده هاي ساب ولکانيک آندزيتي و داسيتي پورفيري کالک آلکالن و توده هاي ميکروکوارتز ديوريتي به سن ائوسن پسين - اليگوسن پيشين، توالي هاي آتشفشاني – رسوبي ائوسن را قطع نموده و در محدوده هاي چاه موسي، قله کفتران و قله سوخته رخنمون دارند کاني سازي افشان مس، سرب و روي، که براي اولين بار در اين محدوده معدني گزارش مي شود، همراه با کانه زايي رگه اي، عمدتا در اين توده هاي نفوذي رخ داده اند. کانه زايي مس در معدن چاه موسي شامل مجموعه کانيهاي پيريت، کالکو پيريت و بورنيت با بافت افشان - رگچه اي است كه همراه با دگرساني هاي فيليک و پروپيليتيک (؟) در سنگ ميزبان بيوتيت هورنبلند آندزيت پورفيري رخ داده است. کانه زايي در کلاته چاه موسي (2 کيلومتري شرق معدن چاه موسي)، شامل مجموعه کاني هاي ‌‌پيريت، کالکوپيريت، اسفالريت، بورنيت و گالن (± نقره و طلا) با بافت رگه - رگچه و افشان مي باشد. رگه هاي باريت اين مجموعه را قطع مي نمايند. کانه سازي در معدن قله سوخته در توده ميکروکوارتزديوريت، با کاني شناسي کالکوپيريت، بورنيت و پيريت با بافت رگه - رگچه و افشان به همراه دگرساني فيليک رخ داده است. در معدن متروکه سرب قله کفتران شمالي، کاني سازي در سنگ ميزبان بيوتيت هورنبلند داسيت پورفيري، شامل رگه هاي گالن مي باشد که توسط رگه هاي باريت قطع شده است. مجموعه کانيهاي هيپوژن به طور محلي در بخشهايي از منطقه مطالعاتي تحت تاثير فرآيند هاي سوپرژن قرار گرفته اند. بر اساس نتايج حفاري ها در معدن چاه موسي، زون فوقاني سوپرژن (زون سوپرژن اکسيدان - سولفيدي، تقريبا تا عمق 30 متري)، شامل مجموعه کانيهاي مالاکيت، کالکوسيت، کووليت و زون تحتاني آن (زون سوپرژن سولفيدي)، شامل مجموعه کانيهاي کالکوسيت، کووليت± ديژنيت± بورنيت مي باشد. در بخشهاي تحتاني زون سوپرژن سولفيدي، اثراتي باقي مانده از کالکوپيريت و پيريت جانشين شده توسط کالکوسيت مشاهده شده است. در گستره وسيعي از منطقه معدن چاه موسي، کلاته چاه موسي و قله کفتران جنوبي، رگه هاي سيليسي - سولفيدي با کاني شناسي مالاکيت، کالکوسيت، کووليت± آزوريت + هيدروکسيدهاي آهن و کلسيت رخنمون دارند که از ساليان گذشته تا به حال مورد بهره برداري قرار گرفته اند. با توجه به نتايج به دست آمده از مطالعه مغزه هاي حفاري و تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس زمين شناسي، به نظر مي رسد کانه زايي افشان مس، (سرب - روي) در منطقه مطالعاتي، ارتباط تنگاتنگي با دگرساني فيليک و توده هاي بيوتيت هورنبلند آندزيت پورفيري در چاه موسي و ميکرو کوارتزديوريت در قله سوخته دارد.

 
کلید واژه: کانه زايي مس (سرب و روي) افشان - رگچه اي و رگه اي، توده هاي ساب ولکانيک اسيدي - حد واسط، ائوسن پسين - اليگوسن پيشين، دگرساني فيليک - رسي شدن - پروپيليتيک، کمربند ترود - چاه شيرين، چاه موسي و قله سوخته
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 363   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی