مشخصات مقاله

عنوان: 

طراحي و محاسبه سيستم تهويه صنعتي جهت جمع آوري ذرات هوابرد پلي وينيل کلرايد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناصري نژاد مرتضي*,اصيليان مهابادي حسن,اميدوار محسن
 
 *بخش پروژه هاي پايلوت، مرکز پژوهش، شرکت پتروشيمي بندر امام، شرکت ملي صنايع پتروشيمي
 
عنوان همایش: همايش ملي تهويه صنعتي و بهداشتي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين مقاله، واحد بسته بندي پلي وينيل کرايد پتروشمي بندر امام به سبب انتشار ذرات هوابرد در منطقه تنفسي اپراتورها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل از نمونه برداريهاي صورت گرفته، سطح غلظت وزني ذرات قابل استنشاق و کل به ترتيب معادل 3.97±0.35 mg/m3 و  13.36±0.9 mg/m3اندازه گيري گرديد و متعاقب آن سطح ريسک مواجهه بهداشتي پرسنل خطوط بسته بندي مطابق تکنيک ارزيابي ريسک مواجهه بهداشتي با مواد شيميايي در گروه «با اهميت» برآورد شد، که ارايه راهکار کنترلي جهت کاهش ميزان ريسک الزامي مينمود. با شناسايي منابع انتشار آلاينده، متناسب با شرايط و محدوديتهاي محيطي سالن، فاکتورهاي انساني، تعميرات و نگهداري تجهيزات و نيز ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي جهت جمع آوري و جلوگيري از انتشار ذرات در فضاي سالن بويژه منطقه تنفسي اپراتورهاي خطوط بسته بندي، طرح سيستم تهويه مکشي موضعي مطابق با معيارها و الزامات کميته تهويه صنعتي سازمان دولتي متخصصين بهداشت صنعتي آمريکا ارايه گرديد. سيستم مذکور متشکل از شش کانال انشعاب فرعي متصل به هود اتاقکي و سه کانال انشعاب اصلي، تصفيه کننده فيلتر کيسه اي، هواکش سانتريفوژ صنعتي با پروانه پره رو به عقب و دودکش افست مي باشد.

 
كليد واژه: تهويه مکشي موضعي، هود اتاقکي، هواگذر، فشار سرعت، فيلتر کيسه اي، کانال کشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی