برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارایه روشی جدید برای افزایش راندمان اسکرابر مه پاش در حذف ذرات

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بياتيان مجيد*,بهرامي عبدالرحمان,گل محمدي رستم,قرباني شهنا فرشيد
 
 *گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشکي تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي تهويه صنعتي و بهداشتي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

يکي از روشهاي نويني که در حال حاضر براي افزايش راندمان جمع آوري ذرات مطرح شده است استفاده از شارژ الکتريکي در اسکرابرهاي تر مي باشد. اين سيستم ها در جايي کاربرد دارند که بتوان از اسکرابر در جمع آوري آلاينده ها استفاده نمود. در اصل اين سيستم فقط راندمان جمع آوري را افزايش مي دهد و يک تکنولوژي جديد براي جمع آوري آلاينده ها نمي باشد. براين اساس بر طبق توصيه ACGIH ابتدا سيستم تهويه اي بصورت پايلوت طراحي و نصب گرديد. در مرحله بعد با استفاده از يک مبدل برقي DC  آب باردار شد. نمونه گيري به صورت درختي در دو دبي 20.3 و11.4  دقيقه و در کل 72 نمونه گرفته شد. تجزيه نمونه ها بصورت وزني و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرديد. راندمان جمع آوري ذرات قابل استنشاق در دبي 20.3 ليتر بر دقيقه در عدم مداخله الکتريکي و مداخله الکتريکي  66،77.67، 73 درصد و در دبي 11.4 ليتر بر دقيقه به ترتيب برابر 60، 69.43 و 68.32 درصد شد. براي ذرات غير قابل استنشاق راندمان در دبي در 20.3 بر دقيقه در عدم مداخله الکترونيکي با بار مثبت و منفي به ترتيب 94.67، 98.33 و 97.67 درصد در دبي 11.4 ليتر بر دقيقه به ترتيب برابر 91.33، 95 و 97.33 درصد شد. نتايج حاصل از آزمايشات نشان داد که در يک دبي مشخص مداخله الکترونيکي باعث افزايش راندمان جمع آوري ذرات قابل استنشاق مي شود. در حاليکه اين مداخله الکترونيکي برروي راندمان جمع آوري ذرات غير قابل استنشاق تاثير قابل توجهي ندارد، همچنين اثر مداخله الکترونيکي با بار مثبت بيشتر از اثر مداخله الکترونيکي با بار منفي مي باشد و با افزايش و با افزايش دبي آب راندمان جمع آوري ذرات قابل استنشاق و غير استنشاق ذرات فلدسپار  افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: شارژ الکتريکي، اسکرابر مه پاش، راندمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی