مشخصات مقاله

عنوان: 

كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مطالعات آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز صح در استان سمنان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارع چاهوكي اصغر,زارع چاهوكي محمدعلي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ژئوماتيك
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامي شهرري
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

برآورد دقيق و صحيح عوامل هواشناسي و آب سنجي حوزه هاي آبخيز نقش مهمي در مديريت پايدار ايفا مي كند. امروزه با استفاده از نرم افزارهاي توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مي توان محاسبات لازم را با دقت و سرعت بيشتري انجام داد. در اين تحقيق به عنوان نمونه مطالعات هواشناسي و هيدرلوژي حوزه آبخيز صح در محيط GIS انجام شد. با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي، ساير لايه هاي دو بعدي منطقه مورد مطالعه و مدل رقومي ارتفاع مرز حوزه آبخيز بسته شد و در ادامه كليه عوامل فيزيوگرافي حوزه آبخيز به طور دقيق محاسبه گرديد. با استفاده از DEM و گراديان بارندگي و دماي متوسط مدل رقومي بارندگي و مدل رقومي دمايي و همچنين براي تمام عوامل هواشناسي نظير تبخير و رطوبت نيز اين مدل ها تهيه شد و عوامل هواشناسي حوزه آبخيز صح محاسبه شد. برآورد عوامل فوق در محيط GIS علاوه بر دقت و سرعت بيشتر امكان ارزيابي و كنترل نتايج را نيز ساده تر كرده است. در اين مقاله تجربيات به دست آمده و روش آنجام كار تشريح شده است.

 
كليد واژه: آبخيزداري، GIS، فيزيوگرافي، مدل رقومي ارتفاع، حوزه آبخيز صح
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 348  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی