برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خشونت علیه زنان (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار شهرک مدنی همدان در سال 1387)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ابراهيمي مقدميان محمود,شاکري صفت زهرا
 
 
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

خشونت خانگي ابزاري براي تثبيت قدرت و سلطه جويي است كه نه تنها آرامش و امنيت خانواده، بلكه اعتبار و كرامت انساني را خدشه دار مي سازد. از مهمترين نوع خشونت هاي خانگي مي توان به خشونت عليه زنان اشاره کرد که تاثيرات مهمي در روابط خانوادگي و تربيت فرزندان به جا مي گذارد. خشونت عليه زنان در اين پژوهش از ابعادخشونت کلامي/رواني، جسمي، اقتصادي و جنسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق از ديدگاه هاي نظري نظارت اجتماعي، يادگيري اجتماعي و ديدگاه فمينيستي در تدوين فرضيه و صورت بندي پرسشنامه بيشترين بهره را گرفته ايم. روش تحقيق در اين پژوهش، روش پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات از ميان شهروندان زن متاهل ساکن در شهرک مدني همدان، که با روش نمونه گيري سهميه اي به تعداد 150 نفر انتخاب شده بود، استفاده شده است. بعد از آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها نتايج زير به دست آمد:
مهمترين عامل در بروز خشونت خانوادگي در اين پژوهش به عامل اعتياد شوهران مربوط مي باشد. وضعيت اقتصادي خانواده نيز در بروز خشونت عامل تاثير گذار بوده و شيوه تربيتي زنان بويژه شکل روابط خانوادگي در خانواده رهياب در ايجاد خشونت عليه زنان موثر و رابطه معني داري بين اين متغيرها وجود داشت. سن زنان، تحصيلات، اشتغال زنان، نوع واکنش زنان، نوع آشنايي با همسر و رابطه با همسر پيش از ازدواج با توجه به اينکه در اين پژوهش ميزان وجود خشونت عليه زنان در حد نسبتا پاييني بود در بروز خشونت عليه زنان تاثيرگذار نبود
.

 
کلید واژه: خشونت، خشونت عليه زنان، همسر آزاري، شهرک مدني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 366   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی