مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي معيارها و ميزان گرايش دانشجويان پسر و دختر مجرد دانشگاه هاي استان همدان به ازدواج و عوامل موثر بر آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گودرزي سعيد*,برنا علي محمد,صلواتي محمود
 
 *دانشگاه پيام نور، مركز تويسركان
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

موضوعي كه در اين مقاله مطرح شده عبارت است از: «بررسي معيارها و ميزان گرايش دانشجويان پسر و دختر مجرد دانشگاه هاي استان همدان به ازدواج و عوامل موثر بر آن». جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان پسر و دختر مجرد استان همدان در سال 1387 تشكيل مي دادند. روش پژوهش در اين تحقيق، پيمايشي و تكنيك جمع آوري اطلاعات هم پرسشنامه محقق ساخته است. روش نمونه گيري اين تحقيق نيز، روش نمونه گيري تصادفي ساده است. نتايج نشان مي دهند كه 0.3 درصد پاسخگويان كم، 20.2 درصد تاحدودي، 75 درصد زياد و 4.5 درصد خيلي زياد نسبت به ازدواج گرايش داشته اند. همچنين اولين اولويت دانشجويان براي انتخاب همسر به ترتيب عبارت بودند از: داشتن شغل و درآمد، تناسب سني، صداقت، عشق، گذشت و ايثار. مهم ترين مشكل ازدواج دانشجويان مجرد براي انتخاب همسر هم به ترتيب عبارت بودند از: نبود درآمد و بيكاري، عدم صداقت طرف مقابل، عدم اعتماد كافي به جنس مخالف، مشكل مسكن، بالا بودن توقعات طرفين، بالا بودن مهريه و نداشتن شناخت از همديگر. در ضمن نتايج نشان مي دهند بين متغيرهاي سن، ميزان درآمد خانواده، تعداد اعضاي خانواده، ميزان رضايت از زندگي، طرز فكر پاسخگو درباره جنس مخالف، جنسيت و توان مالي با ميزان گرايش به ازدواج رابطه معناداري وجود دارد.

 
كليد واژه: گرايش، ازدواج، دانشجو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی