برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شیوه های فرزند پروری و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان نهاوند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كردستاني داوود,سياوشي مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش بررسي مسايل اجتماعي-فرهنگي استان همدان (با تاكيد بر نقش جايگاه خانواده)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پیام نور مرکز بهار
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش فوق رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري و بهداشت رواني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان نهاوند را مورد بررسي قرار داده است. اين پژوهش از نوع همبستگي است كه براي نمونه 100 نفر از دانش آموزان دبيرستاني شهرستان نهاوند به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه اقتدار والدين و بهداشت رواني (GHQ) استفاده شده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار  SPSSتحليل گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه شيوه فرزند پروري آسان گير با افسردگي، اضطراب و جسمي سازي در ارتباط است و شيوه فرزند پروري اقتدار طلب با افسردگي و اضطراب در ارتباط است. اما شيوه فرزندپروري دموكراتيك ارتباطي با مقياسهاي بهداشت رواني نداشت. تفاوت هاي جنسي نشان داد كه شيوه هاي فرزندپروري براي دختران به سمت دموكراتيك تمايل بيشتري دارد و کمتر به سمت شيوه اقتدار طلبي متمايل است. به علاوه دختران نمره بيشتري نسبت به پسران در افسردگي و اضطراب كسب نمودند. نتايج تحقيق نشان داد شيوه هاي فرزند پروري اقتدار طلبانه و آسان گير مي تواند تاثير تخريبي روي بهداشت رواني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان نهاوند داشته باشد.

 
کلید واژه: فرزند پروري، بهداشت رواني، آسان گير، اقتدار طلب و دموكراتيك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی