برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آیا می توان از پرسشنامه IIEF-15 در تعیین اتیولوژی اختلالات نعوظی استفاده کرد؟

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهربان داراب,بي نياز فرزاد,نادري غلامحسين,شعباني نيا شهرام,رضايي محسن,رنجبري محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره انجمن اورولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اورولوژی
زمان:  1384دوره 5
 
چکیده: 

ساده و ارزان هستند، احتمال جايگزيني آنها بجاي مطالعات پرخرج و وسيع اختلالات نعوظي (ED) قابل بررسي است.
مواد و روش ها: 28 بيمار با ميانگين سني 34 سال (46-23) که در طي سال 1380 با تشخيص اختلال نعوظي
ED  تحت بررسي دوپلکس داپلر با تزريق پاپاورين داخل کاورنوزال قرار گرفته بودند و از قبل با پرسشنامه IIEF-15 ميزان اختلال نعوظي(ED)  آنها نيز ارزش گذاري شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخيص اختلال وريدي باRI<0.9  و اختلال شرياني با 25cm/s>PSV و اختلال مختلط با وجود هر دو پارامتر فوق داده شد. بررسي آماري با آزمونWilcoxon  انجام گرديد.
نتايج: 16 بيمار (%
57) فاقد اختلال عروقي و 12 بيمار (%43) اختلال عروقي داشتند که 9 نفر (%32) اختلال وريدي تشخيص داده شد. اختلاف معني داري بين گروه سوالات کارکرد نعوظي (مجموع سوالات 5-1 و 15) و حفظ نعوذ(سوالات 5+4) بين افراد با اختلال عروقي و بدون اختلال عروقي وجود داشت (p=0.04 و p<0.02) بين ساير گروههاي مختلف ارزيابي پرسشنامه با اتيولوژي اختلال نعوظي(ED)  ارتباطي مشاهده نشد. ميزان تغيير اندازه شريان آلتي با تزريق پاپاورين نيزدر بين اتيولوژيهاي مختلف تفاوتي نداشت. ولي بين نمره کل IIEF-15 دو گروه اختلال عروقي و بدون اختلال عروقي تفاوت مرزي وجود داشت (36.5+/-8.7، 41.37+/-13، p=0.060)، که در صورت در نظر گرفتن گروه اختلال وريدي (8.7-/+36.2) اين اختلاف معني داربود.(p=0.038)  بين PSV و RI دربين دو گروه اختلاف معني داري وجود داشت (p=0.04، p=0.005).
بحث و نتيجه گيري: از پرسشنامه
IIEF-15 مي توان در تعيين اتيولوژي احتمالي  EDاستفاده کرد. نمره کل IIEF و خصوصا نمره قسمت بررسي کارکرد نعوظي (مجموع سوالات 5-1 و 15) و حفظ نعوظ (سوالات 5+4) آن مي تواند به عنوان دليلي بروجود اختلال عروقي که نياز به بررسي وسيعتر و پرخرجتري را دارد بکار رود.

 
کلید واژه: اختلالات نعوظي، پرسشنامه، اختلالات نعوظي عروقي، سونوگرافي دوپلکس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی