برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات محلولپاشی قبل از برداشت کلرور کلسیم روی صفات انگور در انبار سرد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: دولتي بانه حامد,زمردي شهين,غني شايسته فرخ
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

بمنظور بهبود كيفيت ميوه انگور از جمله حفظ سفتي،كاهش ضايعات و از دست دادن آب و ريزش حبه ها در طي برداشت، بازار رساني و نگهداري در انبار طرحي بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تيمار و در سه تكرار به مرحله اجرا درآمد. فاكتور اول غلظت كلرور كلسيم در چهار سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد، فاكتور دوم نوع رقم شامل ريش بابا و قزل اوزوم، فاكتور سوم زمان محلول پاشي در دو سطح 20 و 10 روز قبل از برداشت مي باشد. انگورها در زمان رسيدگي مناسب برداشت و در جعبه هاي چوبي بسته بندي و در انبار روستايي نگهداري شدند. قبل از انتقال به محل نگهداري و در طول نگهداري در انبار هر 15 روز يكبار بطور تصادفي از انگورها نمونه برداري و مواد جامد محلول (TSS)، اسيديته، pH، كاهش وزن، ميزان ريزش حبه ها، قهوه اي شدن، مقدار كلسيم و درصد آلودگي آنها تعيين شد. نتايج نشان داد در حين برداشت مقداركلسيم ميوه ها با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا 5/0 درصد و مقدار كلسيم و پتاسيم چوب خوشه ها با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا 1 درصد افزايش يافته ولي افزايش بيشتر آنها تاثير معني داري برآن نداشته است. همچنين بيشترين مقدار بريكس، اسيديته، كلسيم حبه و چوب خوشه و مقدار پتاسيم چوب خوشه و كمترين مقدار pH مربوط به انگور رقم ريش بابا بود. در طول نگهداري نيز مقدار بريكس، pH و درصد افت وزني افزايش ولي مقدار اسيديته كاهش يافته است. محلولپاشي با غلظت 1 درصد كلروركلسيم موجب افزايش بريكس،pH  و كاهش معني دار اسيديته شده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی