برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ماندگاری و ضایعات انگور در سردخانه

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نجاتيان محمدعلي*
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

اين طرح با هدف بررسي عوامل مختلف موثر در عمر انبارماني انگور و دستيابي به اطلاعات بيشتر درباره شرايط و احتياجات بهينه لازم براي حفظ كيفيت و كميت عملكرد ميوه انگور پس از برداشت به منظور افزايش طول مدت نگهداري آن در سردخانه و به حداقل رساندن ميزان ضايعات كيفي و كمي آن در هنگام عرضه خارج از فصل صورت گرفت. بدين منظور دو رقم فخري و شصت عروس كه از ارقام كاملا ديررس با قابليت نگهداري بالا و متداول در قزوين هستند انتخاب شدند و تحت تاثير تيمارها شامل ضد عفوني با محلول قارچ كش در قبل يا بعد از برداشت، تيمار گاز So2 قبل از انتقال به سردخانه و اثر متقابل آنها قرار گرفتند. سپس در جعبه هاي با گنجايش 3 و 6 كيلوگرم براي مدت 30، 60 و 90 روز در دماي 1-0 درجه سانتي گراد در سردخانه نگهداري شدند. قبل از قرار دادن جعبه ها در سردخانه متغيرهاي مانند وزن تر، مقدار TSS و كيفيت ظاهري هر تيمار يادداشت و پس از خروج از سردخانه علاوه بر متغيرهاي فوق، درصد كاهش وزن، درصد آلودگي به امراض و درصد ميوه هاي سالم اندازه گيري شدند. براي اجراي آزمايش از طرح فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرار و براي مقايسه ميانگين از آزمون دانكن استفاده شد.نتايج نشان داد كه رقم شصت عروس خواص انبارماني بهتري نسبت به رقم فخري دارد. بنابراين براي نگهداري در سردخانه و عرضه خارج از فصل ميوه انگور مناسب تر مي باشد. تدخين با گاز So2 در كنترل رشد كپك ها و همچنين حفظ درصد بالاتري ميوه سالم و قابل عرضه به بازار، بسيار موثرتر از ساير روش هاي ضدعفوني مي باشد. هر چند كه غوطه ورسازي در قارچ كش پس از برداشت محصول نيز در رتبه دوم اهميت قرار گيرد. جعبه هاي سه كيلوگرمي به علت آلودگي بسيار كمتر به كپك ها و ايجاد درصد بالاتري از ميوه هاي سالم براي انبار كردن ميوه انگور مناسب تر هستند. هر چند كه درصد كاهش وزن در جعبه هاي سه كيلوگرمي بيشتر از شش كيلوگرمي است. مدت زمان انبارماني تاثير زيادي بر كليه صفات (متغيرها) دارد بطوري كه با افزايش زمان نگهداري كيفيت و كميت ميوه ها كاهش مي يابد. بطور كلي بر اساس نتايج حاصله ميوه انگور را مي توان پس از تدخين با گاز So2 و در جعبه هاي سه يا شش كيلوگرمي (به ويژه سه كيلوگرمي) براي مدت حداكثر 90 روز در مورد رقم شصت عروس و سي روز در مورد رقم فخري با كيفيت بالا و مطلوب نگهداري نمود و در خارج از فصل به بازار عرضه كرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 529   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی