برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تیمار گرمایی در کنترل ضایعات میوه های مرکبات

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين*
 
 *بخش باغباني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

يكي از مهمترين عوامل فساد ميوه هاي مركبات در انبار عوامل مولد كپك سبز با نام علمي Penicilium italicum مي باشد. به منظور به دست آوردن اسپور قارچ كپك سبز، ميوه ارقام مختلف مركبات شامل گريپ فروت سفيد، ليموشيرين، ليموي خاركي، نارنگيهاي كينو، كارا و محلي و پرتقال هاي محلي، واشنگتن ناول، والنسيا، اورلاندو، هاملين و سالوستيانا را بسته به ميزان رسيده بودن از اوايل آذر ماه پس از زخمي كردن در سطح باغ قرار داده شد تا آلوده شده و دچار پوسيدگي شوند، سپس اسپور لازم جهت آزمايش از آنها جدا و خالص گرديد. از اوايل دي ماه ميوه هاي ارقام فوق را به تعداد 80 عدد ميوه براي هر رقم برداشت گرديد و پس از شستشو و ضدعفوني با الكل اتيليك 70% در هر ميوه چهار زخم از بالا تا دم ميوه ايجاد گرديد و با سوسپانسيون قارچ حاوي 500 عدد اسپور در هر ميكروليتر محلول پاشي شدند. ميوه هاي هر رقم در چهار گروه 20 تايي در پلاستيك هاي سوراخ دار بسته بندي گرديد. شاهد مستقيما به سردخانه با دماي 10±1 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 80±1 درصد منتقل و سه بسته ديگر در دماي 35 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 80±1  درصد براي مدتهاي 24، 48 و 72 ساعت نگهداري و سپس به سردخانه اي كه تيمار شاهد قرار داشت منتقل شدند. نتايج به دست آمده پس از گذشت 4 و 10 هفته نشان داد كه تيمار گرما درماني در كنترل پوسيدگي ميوه همه ارقام مورد آزمايش به جز نارنگي محلي موثر بوده است. بطوري كه پس از گذشت 10 هفته گريپ فروت در تيمار دمايي 72 ساعت 25/96 درصد، ليموشيرين در تيمار دمايي 48 ساعت 75/93 درصد، ليموي خاركي در تيمار دمايي 72 ساعت 5/78 درصد، پرتقال والنسيا در تيمار دمايي 48 ساعت 100 درصد، پرتقال محلي در تيمار دمايي 48 ساعت 75/73 درصد، اورلاندوتانجرين در تيمار دمايي 48 ساعت 5/82 درصد، پرتقال هاملين در تيمار دمايي 48 ساعت 85 درصد، پرتقال واشنگتن ناول در تيمار دمايي 48 ساعت 75/68 درصد، پرتقال سالوستيانا در تيمار دمايي 72 ساعت 85 درصد، نارنگي كينو در تيمار دمايي 72 ساعت 75/78 درصد و نارنگي كارا در تيمار دمايي 48 ساعت 75 درصد از ميوه هاي زخمي و آلوده شده به اسپور قارچ التيام يافته و آلودگي نداشتند.
بر اساس نتايج اين پژوهش ميتوان گرما درماني را به عنوان شيوه اي به جاي استفاده از سموم شيميايي در كنترل فساد ناشي از آلودگي قارچي ارقام مورد آزمايش توصيه نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1100   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی