برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانهای بمنظور ارایه راهکارهای لازم کاهش تلفات

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مستوفي سركاري محمدرضا*
 
 *موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

برداشت ذرت با کمباين داراي تلفاتي است. اين تلفات منجر به کاهش سود مي گردد. اگرچه نمي توان تلفات را به صفر رساند ولي مي توان آنرا در حد قابل قبولي کنترل نمود. در اين تحقيق با استفاده از يک روش استاندارد مقدار افت در قسمت هاي مختلف کمباين اندازه گيري و مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس راهکارهايي به منظور کاهش افت ها و تلفات ارايه مي گردد. تلفات برداشت به دو دسته قبل از برداشت (طبيعي) و حين برداشت که شامل افت خوشه در دماغه، افت دانه در دماغه، افت قسمت کوبش و نهايتا افت قسمت جدا کننده مي باشند، تقسيم مي شود. اين تحقيق در منطقه قزوين در زمين زارع که غالب کشت ذرت دانه اي مي باشد بانجام رسيد. بررسي هاي زراعي مربوط به صفات عملکرد و اجزا آن مانند ارتفاع بوته، بلال، تعداد برگ، قطر بلال، قطر چوب بلال و تعداد بلال بصورت تصادفي در چند نقطه مزرعه در سطح مشخص برداشت انجام گرفت که داده هاي بدست آمده از طرح بعد از تجزيه و تحليل آماري ارايه مي شود. کليه تلفات در قالب سه تيمار اصلي مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارها عبارتند از: ميزان رطوبت محصول قبل از برداشت (30-26%)، (25-21%) و (20-16%)، سرعت پيشروي کمباين  8/0، 2/1 و 6/1 متر بر ثانيه و سرعت سيلندر کوبنده 400، 600 و 800 دور بر دقيقه. افت هاي اندازه گيري شده در جداول موجود ثبت شده و با مقادير استاندارد ارايه شده در اين روش مقايسه گرديده و سپس راهکارهايي به منظور کاهش افت و تنظيم دستگاه ارايه شده است. تيمارها با طرح آزمايشي کرتهاي دو بار خرد شده در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بررسي هاي سال اول و دوم اجراي طرح نشان داد که علاوه بر افت خوشه در دماغه، افت دانه در دماغه و افت قسمت کوبش که اختصاصا مربوط به تنظيمات کمباين برداشت مي باشد افت هاي ديگري از قبيل عدم مهارت راننده از اصول تنظيم و کاربرد کمباين براي برداشت، يکنواخت نبودن مزرعه و نامتعادل بودن رطوبت دانه در قسمت هاي مختلف مزرعه باعث افت هاي زيادي مي شود که با ارايه راهکارهاي مناسب قابل پيشگيري مي باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی