برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تجربی عملکرد دستگاه جدا کننده ثقلی در میزان جداسازی گندم سن زده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: راسخ منصور*,توكلي هشجين تيمور,فيروزآبادي بهار,كيانمهر محمدحسين
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

سن گندم يکي از آفت هاي مهم گندم در کشور است که در بيشتر مناطق ايران وجود دارد و با تغذيه از گندم باعث کاهش کمي و کيفي محصول مي شود. گندم سن زده گندمي است که آنزيم پپتيداز بزاق سن گندم گلوتن آنرا تجزيه کرده ميزان جذب آب آرد کاهش يافته و در نتيجه تهيه نان از چنين گندمي به سختي و با کيفيت پايين انجام مي شود علاوه بر اين گندم سن زده داراي قوه ناميه کمتري مي باشد. استفاده از دستگاه جدا کننده ثقلي براي جدا کردن گندم سن زده از گندم سالم مي تواند باعث بهبود کيفيت نان شده و همچنين درجه خلوص گندم بذري توليد شده را افزايش دهد. جداکنندهاي ثقلي در کارخانجات صنايع غذايي براي درجه بندي و تميز کردن محصولاتي مانند کشمش، مغز بادام زميني و بکار مي رود. در تحقيق حاضر از يک جدا کننده ثقلي براي جداکردن گندم سن زده از گندم سالم استفاده شده است. تاثير پارامترهاي (شيبهاي طولي و عرضي، دامنه و فرکانس نوسان و سرعت هوا) ميز دستگاه براي حصول به حداکثر جداسازي گندم سن زده از گندم سالم مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از روش آناليز ابعادي و مدل سازي هاي مرسوم در مکانيک سيالات پارامترهاي بدون بعدي حاصل شد که در بررسي اثر و کاهش تعداد پارامترها موثر بوده است. نتايج آزمايشات نشان داده است که افزايش شيب عرضي ميز از 5/0 تا 2 درجه و کاهش شيب طولي از 5 به 3 درجه باعث افزايش جداسازي گندم سن زده مي شود. عدد بدون بعد V/aw که نسبت نيروي اينرسي جريان هواي دميده شده به گندمها به نيروي ناشي از نوسان را نشان مي دهد، در نسبت جداسازي مورد بررسي قرار گرفت.
شيب عرضي 2 درجه، شيب طولي V/aw=152.3 3 نتايج آزمايش نشان داد که در درجه درصد جداسازي گندم سن زده به حداکثر 14/95 مي رسد.

 
کلید واژه: گندم، سن زده، جدا سازي، دستگاه جداکننده ثقلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 182   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی