برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر روش های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات برنج در خوزستان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: لويمي نعيم,گيلاني عبدالعلي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

برداشت نيمه مكانيزه و چند مرحله اي برنج در استان خوزستان، ضايعات و افت زيادي را باعث ميشود از طرفي بسته به شرايط و امكانات، روشهاي رايج برداشت در مناطق مختلف، متفاوت بوده و در نتيجه سرعت و سهولت انجام كار و همچنين ميزان افت و ضايعات برداشت متغيير مي باشند. لذا به منظور بررسي روشهاي مختلف برداشت و رقم بر ميزان ضايعات، آزمايشي به صورت كرتهاي نواري در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با دو عامل (روش برداشت و رقم) و سه تكرار در طي سالهاي 1380-1381 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي شاوور (خوزستان) اجرا گرديد. روشهاي برداشت شامل (برداشت دستي+كوبش با كمباين داراي كوبنده سوهاني، برداشت دستي+كوبش با كمباين داراي كوبنده ميخي، برداشت مستقيم با كمباين داراي كوبنده سوهاني، برداشت مستقيم با كمباين داراي كوبنده ميخي) به عنوان فاكتور عمودي و ارقام نيز شامل رقم پرمحصول LD183 و رقم محلي كيفي عنبوري قرمز بعنوان سطوح فاكتور افقي در نظر گرفته شدند.
نتايج تجزيه دو ساله مر بوط به افت كمي نشان داد بين سال، روشهاي برداشت و اثر متقابل بين آنها تفاوت بسيار معنيداري وجود دارد در حاليكه بين ارقام اختلافي مشاهده نشد. با توجه به مقايسه بين ميانگين ها افت مربوط به سال اول با 26/2 درصد بيشتر از سال دوم با 27/1 درصد و نيز رقم عنبوري با 79/1 درصد بيشتر از رقم LD183 با 73/1 درصد افت بود.
بين روشهاي برداشت در هر دو روش مستقيم و غيرمستقيم، برداشت توسط كمباين ميخي با متوسط 01/1 درصد، افت كمتري نسبت به سوهاني با افت متوسط 51/2 درصد داشت. همچنين در هر دو رقم كمترين افت مر بوط به كمباين ميخي بود. برداشت غير مستقيم رقم عنبوري قرمز و كوبش توسط كمباين سوهاني با متوسط 42/3 درصد و برداشت غيرمستقيم آن با كوبش توسط كمباين ميخي و ميانگين 77/0 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان افت كمي را داشتند.
از نظر افت كيفي (ميزان خرد برنج) بين روشهاي برداشت اختلاف معني داري مشاهده نگرديد ولي بين سال اختلاف بسيار معني دار بود و افت مربوط به سال دوم با 7/45 درصد از سال اول با 9/18 درصد بيشتر بود. بين ارقام نيز افت معني دار بود بطوري كه رقم LD183 با متوسط 2/34 درصد ميزان خرد بيشتري نسبت به رقم عنبوري قرمز با متوسط 6/27 درصد داشت و بين روش هاي برداشت، برداشت مستقيم توسط كمباين ميخي با ميانگين 9/28 درصد داراي درصد خرد كمتري بود. همچنين در تمام روشهاي برداشت رقم LD183 بطور نسبي ميزان خرد بيشتري داشت.

 
کلید واژه: برنج، افت برداشت، كوبنده سوهاني، كوبنده ميخي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی