برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نتایج آزمایشهای پرسیومتری در سنگهای سست (soft rock) سازند میشان در جزیره خارک و مقایسه آن در سنگهای مختلف

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: گريوان هادي,نيكودل محمدرضا,پهلوان بديل
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

در مطالعات مربوط به حوزه ژئوتکنيک، آزمايش هاي صحرايي در مقايسه با آزمايشهاي آزمايشگاهي به دليل آنکه در اين دسته از آزمايشها دستخوردگي نمونه هاي مورد آزمايش کمتر بوده، شرايط طبيعي زمين از نظر استرس هاي وارده و جهت يافتگي هاي ساختاري خاک يا سنگ مورد آزمايش بهتر خود را نشان داده و از طرفي آزمايش هاي برجا حجم بيشتري از زمين را در معرض آزمايش قرار مي دهند، از ارجحيت نسبي برخوردارند. پرسيومتري به عنوان يک آزمايش برجا تمامي اين مزايا را دارا بوده و علاوه بر اين از دامنه کاربرد وسيعتري در انواع متعددي از سنگها و خاکها کاربرد دارد.
پرسيومترها انواع مختلف و متعددي دارند. پرسيومتر مورد استفاده در اين تحقيق، نوع منارد GC است، اين نوع از پرسيومترها عمدتا در خاکها و کمتر در سنگها مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين تحقيق سعي شده است تا نتايج 163 آزمايش پرسيومتري که در سنگهاي نرم جزيره خارک (در اين تحقيق شامل مارن، ماسه سنگ، و رس سنگ سيلتي) انجام شده، بررسي و تحليل شود، در اين راستا ابتدا پارامترهاي Ko50 , Po49, PL48, Gm47, Em46 استخراج شده و سپس تغييرات اين پارامترها نسبت به عمق (بر حسب متر) مطالعه شده است. در بخش دوم تحقيق اين پارامترها در سه نوع سنگ، مارن، ماسه سنگ و رس سنگ سيلتي مقايسه شده اند.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که کليه پارامترهاي پرسيومتري با افزايش عمق روند افزايشي نسبي دارند. و نيز پارامترهاي Em، Gm،Po و Ko (پارامترهاي تغيير شکل) به ازاي يک عمق معلوم در سنگهاي مارن، ماسه سنگ و رس سنگ سيلتي به ترتيب افزايش مي يابد و در ارتباط با پارامتر مقاومتي PL؛ مارن، ماسه سنگ و رس سنگ سيلتي به ترتيب کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 201   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی