برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنتز دی متیل اتر از آبگیری متانول بر روی کاتالیست های آلومینوم فسفات در یک راکتور بستر ثابت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ياري پور فريدون*,ملاوي مجيد,محمدي جم شيوا,آتشي حسين
 
 *مركز تهران، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، گروه پژوهش هاي كاتاليستي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اين تحقيق، شماري از کاتاليست هاي جامد اسيدي از نوع آلومينيوم فسفات که در زمره گونه هاي کاتاليستي فعال و پايدار براي فرايند آبگيري متانول بشمار مي رود، به روش همرسوبي (سل-ژل) و با نسبت هاي متفاوتي از Al/P تهيه گرديدند. خواص فيزيکي و شيميايي اين نمونه هاي کاتاليستي با استفاده از تکنيک هاي NH3-TPD, XRD, TGA و BET مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمون راکتوري کاتاليست ها جهت توليد دي متيل اتر، در يک راکتور بستر ثابت و در شرايط عملياتي يکسان، دماي 300oC، فشار 16barg وWHSV=26.07 h-1  انجام شد. نتايج آزمايشات نشان داد که کاتاليست هاي آلومينيوم فسفات در شرايط واکنش، عملکرد بهتري را هم از حيث فعاليت و هم پايداري نسبت به کاتاليست گاما-آلوميناي خالص نشان مي دهند. نتايج تست هاي BET نشان داد که مساحت سطح کاتاليست ها با افزايش نسبت مولي Al/P، افزايش مي يابد. بالعکس نتايج حاصله از تست هاي NH3-TPD نشان مي دهد که افزودن فسفر به آلوميناي خالص منجر به کاهش اسيديته سطح مي گردد. مطالعات انجام شده نشان داد نمونه هاي کاتاليستي که در سطح آنها نسبت هاي بالاتري از سايت هاي اسيدي ضعيف يا متوسط وجود داشته باشد، بهترين عملکرد کاتاليتيکي را در فرايند سنتز دي متيل اتر نشان مي دهند. نتايج حاصله نشان داد که کاتاليست هاي داراي قدرت اسيدي ملايم مي توانند به عنوان بهترين انتخاب براي واکنش آبگيري متانول باشند. در نهايت نمونه کاتاليستي آلومينيوم فسفات با نسبت مولي Al/P=1.5 بالاترين فعاليت را در فرايند آبگيري متانول نشان داد.

 
کلید واژه: دي متيل اتر، آبگيري، متانول، كاتاليست جامد-اسيدي و آلومينيوم فسفات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 220   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی