برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان شاغل و غیر شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: برون ليلا,مكوندي فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هاي آن در بين دانشجويان شاغل و غير شاغل دانشگاه آزاد اسلامي شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجويان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين كليه دانشجويان انتخاب شدند. ابزار هاي مورد استفاده آزمون 90 سوالي هوش هيجاني بار-اون و نمره هاي عملكرد تحصيلي (معدل كل) دانشجويان بودند. اين تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تجزيه وتحليل داده ها از ضرايب همبستگي پيرسون استفاده شد نتايج بدست آمده نشان داد كه بين هوش هيجاني و عملگرد تحصيلي دانشجويان غير شاغل در سطح معنا داري (a=0.05) رابطه معني داري وجود دارد و بين هوش هيجاني و عمتكرد تحصيلي دانشجويان شاغل در سطح معناداري (a=0.05) رابطه معنا داري وجود ندارد.
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفه هاي آن در بين دانشجويان شاغل وغير شاغل دانشگاه آزاد اسلامي شهر رامهرمز بود. حجم نمونه شامل 134 نفر از دانشجويان دختر و پسر شاغل (67 دختر و 67 پسر) بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين كليه دانشجويان انتخاب شدند. ابزار هاي مورد استفاده آزمون 90 سوالي هوش هيجاني بار-اون و نمره هاي عملكرد تحصيلي (معدل كل) دانشجويان بودند.اين تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از ضرايب همبستگي پيرسون استفاده شد نتايج بدست آمده نشان داد كه بين هوش هيجاني و عملگرد تحصيلي دانشجويان غير شاغل در سطح معنا داري (a=0.05) رابطه معني داري وجود دارد و بين هوش هيجاني و عمتكرد تحصيلي دانشجويان شاغل در سطح معناداري (a=0.05) رابطه معنا داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، عملكرد تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی