مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين قابليت لرزه خيزي و تحليل خطر زلزله ساختگاه سد خاكي توزانلو درگز

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: بهرامي حميد*,غفوري محمد,اروميه اي علي
 
 *گروه زمين شناسي مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

سد خاكي توزانلو در 250 كيلومتري شمال مشهد و 6 كيلومتري شمال روستاي توزانلو نزديک شهرستان درگز قرار دارد. جهت احداث سد، در مبحث شناسايي منطقه اي و مطالعات زمين شناسي، بر اساس روابط تجربي و روشهاي موجود و جمع آوري اطلاعات محلي، قابليت لرزه خيزي منطقه ارزيابي شد. مشخصات مورد نياز براي طراحي سد از لحاظ خطر لرزه خيزي ارايه گشت و بيشينه شتاب افقي ناشي از زلزله بدست آمد. در نهايت با استفاده از نقشه هاي سازمان انرژي اتمي (اشجعي - مهاجر 1368) و برنامه تحليلي ريسك زلزله مك گوار (1978) شتاب افقي براي دوره بازگشت 50 ساله بدست آمد و خطر زلزله تحليل شد و براي عمر مفيد 50 ساله سازه شتاب، معادل 3.43m/s² بدست آمد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی