برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئودینامیکی پی سنگ سد مرزی تنگ حمام شهرستان سرپلذهاب

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: بهرامي حميد*,اروميه اي علي,شيرازي رهبر,حسيني رضا
 
 *گروه زمين شناسي مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

چنديست نتايج مطالعات زمين شناسي مهندسي به عنوان يکي از ارکان اصلي محاسبات در طراحي و اجراي سازه هاي عمراني کشور نقش ايفا ميکند. براي بناي سد مرزي و مخزني تنگ حمام در غرب کشور با حجم مخزن بيش از 50 ميليون متر مکعب و ارتفاع 57 متر نيز به انجام چنين بررسيهايي پرداخته شد. اين سد از خروج آب از مرز عراق جلوگيري مي کند و ذخيره آب جهت آبياري اراضي دشت قصر شيرين را به عهده دارد. پي سنگ کنگلومرايي ساختگاه در امتداد محور سد بطور کامل سازند بختياري است که در جناح چپ و بستر رود از لحاظ پارامترهاي مقاومتي و طبقه بندي مهندسي سنگ پي به روشهاي RMR ,GSI در حد متوسط و جناح راست ضعيف است. اما بدليل وجود زمينه ريزدانه، تقريبا در تکيه گاه چپ و بستر رود و در جناح راست بجز در متراژهاي خاص نفوذ ناپذير است. از آنجا که کنگلومرا بندرت شکستگيها را نمايان ميسازد، شکل مستقيم رودخانه و چشمه هاي متعدد در مسير آن و تغييرات تراز آب زير زميني در دو يال مخالف، احتمال گسله بودن رودخانه وجود دارد. با توجه به وجود قسمتهاي معدود نفوذپذير پارامترهاي ژئومکانيکي بدست آمده حاکي از قابل اجرا بودن پروژه در گزينه انتخاب شده اند و در طراحي سازه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نياز به اجراي عمليات تزريق سيمان در تکيه گاه راست و متراژهاي خاص در  تکيه گاه چپ و بستر رود احساس مي شود و در طراحي پرده آب بند به مقاطع محاسبه شده توجه خاصي خواهد شد. اين تحقيق به عنوان مرجع علمي مورد نياز طراحان سد و سازه هاي همراه آن در منطقه و ساير پژوهشگران مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: پارامترهاي ژئومکانيکي، RMR، GSI، کنگلومرا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی