مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و GIS جهت اکتشاف و پيشنهاد مناطق مناسب به لحاظ كيفيت شيميايي در محدوده دشتهاي قلعه رزه و بيدروبه

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: رنگزن كاظم,چرچي عباس,اميري فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

تعيين كيفيت شيميايي آب زيرزميني مي تواند در تعيين آبخوانهاي مختلف، ارتباط بين آنها و نيز ارتباط بين آبهاي سطحي و زيرزميني حايز اهميت باشد. از آنجا كه در اين مقاله هدف شناخت منابع آب زيرزميني محدوده دشت هاي قلعه رزه و بيدروبه واقع در شمال شهرستان انديمشک و شمال غرب استان خوزستان مي باشد، بنابراين جهت تعيين و تقسيم بندي كيفيت شيميايي آبخوان ها، بررسي هيدروشيمي چشمه ها و چاه هاي محدوده مورد نظر انجام مي گردد علاوه بر آن نقش سازندها و نيز عوامل ساختاري نظير گسل ها در تعيين كيفيت شيميايي آبخوان ها بررسي مي شود. در اين راستا از تواناييهاي سنجش از دور و GIS نيز به عنوان ابزاري قدرتمند جهت تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته شد. نتايجي که از اين کار حاصل شد شامل تعيين مناطق مناسب به لحاظ کيفيت شيميايي جهت شرب، تعيين تيپ آبخوانهاي موجود در منطقه، طبقه بندي سازندهاي موجود به لحاظ کيفيت شيميايي آب موجود در آنها مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی