مشخصات مقاله

عنوان: 

چينه نگاري سکانسي و تفسير جغرافياي ديرينه مخلوط رسوبات سيليسي آواري - کربناته سازند نيزار (ماستريشتين زيرين) در ناوديس کلات - شمال مشهد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رباني فرد علي اصغر,محبوبي اسداله,موسوي حرمي سيدرضا,نجفي محمود
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

سازند نيزار (ماستريشتين زيرين) در حوضه کپه داغ در شمال شرق ايران گسترش دارد. اين سازند عمدتا از رسوبات کربناته و سيليسي آواري (ماسه سنگهاي ريز تا متوسط و شيل) تشکيل شده است. مرز زيرين اين سازند با سازند آب تلخ تدريجي و مرز فوقاني آن با سازند کلات فرسايشي است که توسط يک افق خاک قديمه (پالئوسول) مشخص مي گردد. در اين مطالعه سه برش چينه شناسي در ناوديس کلات (خشت و جليل آباد) و تنگ چهچهه اندازه گيري و 140 نمونه برداشت شده است. بر اساس تغييرات عمودي و جانبي رخساره هاي سنگي و همچنين مطالعات پتروگرافي، سه توالي رسوبي در چهچهه و چهار توالي رسوبي در ساير برشها شناسايي شده است. کليه توالي هاي رسوبي از دسته رخساره هاي TST و HST تشکيل شده ‌اند. مرز فوقاني سوپر سکانس سازند نيزار از نوع اول و مرز تحتاني آن (بجز برش چهچهه) از نوع دوم است. بازسازي جغرافياي قديمه در ناحيه مورد مطالعه در زمان ماستريشتين زيرين نشان مي دهد که اين رسوبات در طي 10 مرحله مختلف رسوبگذاري نموده و در آخرين مرحله در معرض فرسايش قرار گرفته و پالئوسول تشکيل شده است. ما معتقديم که اين اطلاعات مي تواند در بازسازي جغرافياي ديرينه حوضه کپه داغ در زمان ماستريشتين کمک نمايد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 84  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی