برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آشفتگی زیستی رسوبات منطقه بین جذر و مد در سواحل شمال خلیج فارس: مطالعه ای محلی از ساحل جنوب شهر بندرعباس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ارزاني ناصر*
 
 *گروه زمين شناسي، دانشگاه پيام نور مركز اصفهان
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

بهم ريزي و آشفته سازي رسوبات ساحلي در منطقه بين جذر و مد در سواحل بندرعباس و توسط موجوداتي مانند شكمپايان، خرچنگها، دوكفه اي ها و نوعي ماهي جهنده به نام Mudskipper در يك سيكل جذر و مدي و مخصوصا در مدت زمان جذر مورد مطالعه قرار گرفته است. در امتداد خط ساحلي و در مقابل ديواره بتني يا در مقابل تپه هاي ماسه اي خط ساحلي، در هر سيكل جذر و مدي رسوبات تا فاصله حد اكثر 1.5 تا 2 كيلومتردر جهت عمود بر ساحل تحت تاثير شرايط پهنه جذر و مدي قرار مي گيرند و از ساحل به طرف دريا، به سه منطقه مشخص تقسيم مي شوند: 1- پهنه هاي ماسه اي - گلي جذر و مدي با گودالهاي كوچك و كم عمق، 2- آبراهه ها و يا حاشيه هاي مردابي مربوط به كانالهاي فاضلابي كه از منازل مسكوني وارد ساحل مي شوند و اين دو بخش در طول منطقه مورد مطالعه و تا عرض 300 متري در جهت عمود بر ساحل گسترش دارند و 3- تپه هاي ماسه اي كم ارتفاع (مسطح و يا پشت گوسفندي) و كانالهاي وسيع و كم عمق جذر و مدي بين آنها كه با دور شدن از اين محدوده و به طرف دريا با كم شدن تاثير توپوگرافي خط ساحلي تا پايين ترين حد جذر و با فاصله حد اكثر حدود 2 كيلومتر در جهت عمود بر ساحل، مهمترين عارضه طبيعي را تشكيل مي دهند. مورفولوژي ساحلي با ورود موضعي و محدود مواد آواري از خشكي و توليد درجا و حمل و نقل خرده هاي اسكلتي در اثر سيستم جر و مدي (در حدود 2 متر - ميكروتايدال) و جريان كلي آب در خليج فارس كه به صورت جرياني در جهت مخالف چرخش عقربه ساعت است، رسوب گذاري را در منطقه بين جذر و مدي كنترل مي كند. علاوه بر فرآيند هاي فيزيكي، اين رسوبگذاري در اثر فعاليت موجودات زنده نيز در پهنه جذر و مدي تغيير مي كند كه در اين منطقه آشفته سازي زيستي رسوبات در طول مدت جذر مورد بررسي قرار كرفته است. خرچنگها با حفر حفرات در رسوبات و مخصوصا فعاليت پرتاب رسوبات ماسه اي - گلي از داخل حفرات (شبيه آتشفشان گل و ماسه) در اوايل ورود مد و ماهيهاي جهنده در ابتداي مرحله جذر بيشترين فعاليت را در سطح رسوبات در پهنه هاي ماسه اي - گلي دارند. شكمپايان نيز با شنا كردن در سطح تماس آب و رسوبات، حفر رسوبات و با فعاليت گل خواري، حركت بر روي سطح رسوبات در طول مدت جذر و ايجاد گودالهاي خطي باريكي كه مسير حركت آنها را مشخص مي كند، رسوبات را بهم ميريزند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی