مشخصات مقاله

عنوان: 

توزيع و تشکيل کاني گلاکونيت در مخزن بنگستان ميدان نفتي اهواز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني بهمن*,سيفي جواد,حيدري خسرو
 
 *گروه زمين شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين مطالعه با استفاده از مقاطع نازک ميکروسکوپي 36 حلقه چاه، توزيع گلاکونيت در رخساره هاي آهکي مخزن بنگستان مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور سهولت مطالعه، ميدان به سه بخش شمال غرب، مرکزي و جنوب شرقي تقسيم گرديد. سپس مشاهده گرديد که رخداد گلاکونيت تنها در چاههاي بخش شمال غرب ميدان نفتي اهواز محدود مي شود. در اين چاهها گلاکونيت به صورت انواع پرکننده حجرات فرامينيفرها، پلت و پرکننده حفرات قابل شناسايي است. اين حالتها در رخساره آهکي وکستون - پکستون قابل رديابي است. در اين مخزن، گلاکونيت در عمق حفاري کمتر از 3500 متر يافت مي گردد. بر اساس نقشه هم تخلخل مخزن مشخص گرديد که تخلخل کل در بخش شمال غرب بطور نسبي بيشتر است و موجب کيفيت بهتر مخزن شده است. انتشار رخساره هاي آهکي نشان داد که شرايط محيط فلات قاره در بخش شمال غرب حاکم بوده در حالي که عمق به سمت جنوب شرق افزايش يافته است. بنابراين با توجه به انتشار گلاکونيت، مي توان نتيجه گرفت که شرايط مناسب براي تشکيل گلاکونيت، محيط کم عمق (نريتيک) پر انرژي بوده است. به نظر مي رسد علاوه بر عامل تغييرات بافتي رخساره هاي آهکي، عامل تخلخل نيز در چگونگي توزيع گلاکونيت نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 185  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی