مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي و مطالعه فرايند تجزيه بيولوژيكي (Biodegradation) و نقش آن در توليد گاز H2S در ميدان نفتي مسجد ‌سليمان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: علي زاده بهرام,رضايي زهره*,قلاوند هرمز
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

مطالعه حاضر بر روي مخزن آسماري ميدان نفتي مسجدسليمان، اولين ميدان نفتي شناخته شده در خاورميانه انجام گرفت. اين مخزن با عمق تنها 360 متر از سطح داراي پوش سنگ نامقاوم همراه با شکستگي هاي فراوان مي باشد. لذا آبهاي جوي براحتي در آن نفوذ مي نمايند، اين عوامل و همچنين دماي پايين مخزن (38°C) امکان فعاليتهاي بيولوژيکي و توليد گاز H2S در آن را بسيار محتمل مي سازد. مطالعات ژئوشيميايي بر روي نفت اين مخزن توسط آناليزهاي مقدماتي و تکميلي انجام گرفت، که نتايج كروماتوگرافي ستوني پارافيني بودن نفت، و نتيجتا عدم تهاجم باکتريها در اين مخزن را تاييد مي نمايد. همچنين آناليز نمونه ها توسط دستگاه Pyrolysis-GC بيومارکرهاي ايزوپرنوئيد، نرمال آلکانها و شاخص ارجحيت فرد کربني را تعيين و همگي نشان از عدم توليد گاز H2S بواسطه تجزيه بيولوژيکي توسط باکتريهاي احيا کننده سولفات دارد. ضمنا اين نتايج منشا ارگانيسم ها و مواد آلي توليد کننده نفت اين ميدان را دياتومه ها، جلبکهاي دريايي و کروژن نوع II معرفي مي نمايد که خود مويد سنگ منشا محيط احيايي و دريايي آبهاي شور همراه با سکانسهاي تبخيري مي باشد. بنابراين نتيجه گرفته مي شود گازH2S  موجود در مخزن بواسطه فرايندهاي غير بيولوژيکي توليد شده است.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی