مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد ضريب تراوايي معادل سازندهاي سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبيه سازي شبکه شکستگيهاي توده سنگي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: زارعي مهدي,زارع محمد,رييسي عزت اله
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

شبکه شکستگيها به عنوان مجاري اصلي عبور آب زيرزميني در توده هاي سنگي فاقد نفوذپذيري اوليه محسوب مي شوند. بنابراين اولين گام در بررسي جريان در يک توده سنگ درز و شکاف دار تهيه مدل شبکه شکستگيها است که به روش آماري Stochastic و بر اساس خصوصيات هندسي درزه ها شامل جهت، فراواني، طول اثر (Trace Length) و بازشدگي (Aperture) درزه ها انجام مي گيرد. در مرحله بعد تراوايي معادل (Equivalent Permeability) شبکه شکستگيها براي چارچوبهايي با  اندازه هاي مختلف که از مرکز شبکه اصلي توليد شده، انتخاب ميشود، بر اساس معادله کوبيک (Cubic Law) و قانون کيرشهف (Kirshof Law) به روش عددي محاسبه مي گردد. نتايج نشان مي دهد که تغيير مقدار نفوذپذيري محاسبه شده با افزايش اندازه قطعه انتخاب شده براي هر سيستم شبکه تا قبل از يک حد معين به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد و بعد از آن تقريبا ثابت مي ماند که اين اندازه به عنوان المان حجم معرف (Representative Element Volume) توده سنگي مورد مطالعه در نظر گرفته مي شود. در نهايت ضريب تراوايي REV به عنوان تراوايي معادل توده سنگ مورد مطالعه در نظر گرفته مي شود.
به منظور ارزيابي کارآيي اين روش، ضريب هدايت هيدروليکي توده سنگي ديواره شمالي معدن گلگهر که به روش فوق برآورد گرديد با نتايج آزمون پمپاژ انجام شده در اين توده سنگي مقايسه شد که نتيجه قابل قبولي را ارايه مي دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی