برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط معنویت (نگرش دینی) با سلامت روانی در جامعه ایمن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موران محمدرضا*
 
 *مركز آموزشي درماني رازي
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

هدف: هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه ميان معنويت با سلامت رواني و عملكرد شغلي در ارتباط با جامعه ايمن در بين كاركنان شركت صنايع شوينده پاكسان بود.
نوع مطالعه و روش اجراي طرح: اين بررسي از نوع توصيفي است. آزمودني هاي پژوهش چهارصد نفر از كاركنان شركت پاكسان بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. براي گردآوري داده ها پرسشنامه هاي نگرش ديني (سنجه دينداري)، سلامت و عملكرد شغلي (درگيري شغلي) بكار گرفته شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون (GHQ) عمومي و ضريب همبستگي چندگانه بهره گرفته شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بهره گيري از معنويت با سلامت رواني رابطه مثبت و با عملكرد شغلي رابطه مثبت و معني دار دارد. همچنين ضريب رگرسيون نشان داد كه از ميان چهار بعد متغير معنويت (دينداري)، بعد اعتقادي و بعد مناسكي بهترين پيش بيني كننده ها براي سلامت رواني مي باشند و بعد مناسكي بهترين پيش بيني كننده براي عملكرد شغلي است.
نتيجه گيري: بين معنويت و سلامت رواني و عملكرد شغلي رابطه معني دار وجود دارد.

 
کلید واژه: معنويت، سلامت رواني، عملكرد شغلي، جامعه ايمن، GHQ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی