برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

دیدگاه های رانندگان تاکسی تهران در زمینه رفتارهای خطرناک رانندگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس محسن,شجاعي زاده داوود,مجدزاده سيدرضا,رشيديان آرش,منتظري علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

اساس الگوي بازاريابي اجتماعي پژوهش تكويني است كه شامل تحليل مخاطب، بازار و كانال است. در اين مطالعه براي طراحي برنامه كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي رانندگان تاكسي تهران مبتني بر بازاريابي اجتماعي، نظرات و ديدگاه هاي آنان درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي گردآوري شده است.
روش كار: مطالعه از نوع كيفي پديده شناسي بود و طي چهار جلسه بحث گروهي متمركز با حضور 42 نفر راننده تاكسي خطي شهر تهران، نظرات آنان درباره اجزاي مربوط به تحليل مخاطب، تحليل بازار و تحليل كانال، استخراج، دسته بندي و تحليل شد.
يافته ها: از ديدگاه شركت كنندگان، اقدام مناسب براي كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي تهران، انتقال پيام ترغيب كننده براي افزايش تمركز آنان با استفاده از فضاي داخل تاكسي و مراكز تجمع رانندگان با كمك رسانه هاي نوشتاري و سرپرستان خطوط تاكسيراني به عنوان رهبران فكري تاثيرگذار بر رانندگان معرفي شد.
نتيجه گيري: توجه به اصل مخاطب محوري، اساس برنامه هاي بازاريابي اجتماعي را تشكيل مي دهد. استفاده از پيام هاي ترغيب كننده در داخل تاكسي و محل هاي تجمع آن ها براي افزايش تمركز در رانندگي و استفاده از سرپرستان خطوط به عنوان رهبران فكري، نظرات گروه هدفي است كه اساس طراحي برنامه را شكل خواهد داد.

 
کلید واژه: رفتارهاي خطرناك رانندگي، بازاريابي اجتماعي، پژوهش تكويني، رانندگان تاكسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی