برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طراحی سیستم فراسازمانی مدیریت ایمنی و پیشگیری از حوادث غیرطبیعی در تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرهنگي علي اكبر,پورعزت علي اصغر,عالي پور محمود
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

شهرها و جوامع انساني همواره با خطرات و حوادث و بحران ها مواجه هستند از اين رو مديريت بحران ها و داشتن رويكردي فعال در اين زمينه بسيار مهم است. هدف اين پژوهش تغيير در رويكرد انفعالي به رويكرد فعال در مديريت حوادث غيرطبيعي (انسان ساز) و كمك به اتخاذ تصمي مي استراتژيك در رابطه با پيشگيري فعال در اين زمينه از طريق طراحي مباني نظري سيست مي فراسازماني براي تهران است. اين پژوهش بنيادي و كاربردي بوده و جامعه آماري شركت كننده در اين پژوهش خبرگاني هستند كه كتاب و يا مقاله در زمينه مديريت بحران نگاشته و يا شغلشان مرتبط با مديريت بحران است. نمونه آماري 32 نفر بوده و پرسشنامه توزيع شده در ميان گروه نمونه از نظر روايي محتوايي و پايايي 0,73 (آلفاي كرونباخ) در سطح مناسبي قرار دارند. نتيجه تجز يه و تحليل پرسشنامه و آزمون آ ن ها با استفاده از آزمون دو جمله اي و آمار توصيفي حاكي از آن است كه تعاريف و مدل ارايه شده براي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران مناسب است.

 
کلید واژه: حوادث غيرطبيعي، مديريت بحران، پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال، سيستم فراسازماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی