برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مبانی طرح ریزی فرآیند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مقصودلو بيژن*
 
 *گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت پسماند
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 

دفع و دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، يکي از معضلات اساسي بهداشتي و زيست محيطي کلان شهرهاي کشور ما بوده و ضرورت طرح ريزيهاي اصولي مربوط به چگونگي مديريت بهينه اين زائدات، يکي از مسايل بغرنج و حياتي دست اندرکاران و سياستگذاران عرصه مديريت خدمات شهري است. در همين راستا، جهت بسترسازي شايسته بمنظور عينيت بخشي هر چه بيشتر ملاحظات زيست محيطي در پايدارسازي طرح ريزي هاي مربوط به مديريت پسماندهاي شهري، مکان يابي و ارزيابي مکاني مرکز جديد دفن پسماندهاي شهري يزد، بعنوان مطالعه موردي تحقيق، انتخاب گرديده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين اصول روش شناختي براي بررسيهاي توجيه پذيري مکان يابي و ارزيابي مکاني مراکز دفن پسماندهاي شهري کشور مي باشد و در راستاي دستيابي به هدف مزبور، طي فرآيند متدولوژيک و الگوريتم تحقيق، در ابتداي امر، اهم فاکتورهاي کليدي موثر در تعيين محدوده هاي قابل توسعه و غيرقابل توسعه به لحاظ استقرار مراکز دفن پسماندهاي شهري از ديدگاه زيست محيطي، معرفي گرديده و سپس شاخص هاي مؤثر در ارزشيابي اصولي زيست محيطي سايتهاي دفن بهداشتي زباله، اعم از کاربري فعلي اراضي، فاصله تا مناطق حساس اکولوژيکي و تحت حفاظت، آلودگي هوا، آب و خاک زمينه و ... تبيين شده است. در انتهاي مطالعات نيز مکانيسم بهينه وزن دهي و ارزشگذاري کمي و کيفي به معيارها و شاخص هاي زيست محيطي موردبحث، تعيين گرديده و در خصوص نحوه اولويت بندي، تصميم گيري و سياستگذاري همه جانبه در رابطه با سناريوها و سايتهاي منتخب دفن پسماندهاي شهري، ارايه طريق گرديده است. نتيجه پژوهشهاي بعمل آمده، دستيابي به رهيافتي اثربخش و کارآمد بعنوان يک فرآيند متدولوژيک بومي براي امکان سنجي زيست محيطي مراکز دفن پسماندهاي شهري، متناسب با شرايط زيست محيطي ايران و نيازهاي مهندسين مشاور دست اندرکار اين مطالعات و همچنين جامعه دانشگاهي ذيربط جهت کاربست عملي آن در گستره ملي بوده است.

 
کلید واژه: فرآيند متدولوژيک، طرح ريزي، ارزشگذاري، وزن دهي، معيارها و شاخص هاي زيست محيطي، پسماندهاي شهري، مکان يابي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی