برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ناصري فهيمه,آستارايي عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت پسماند
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير غلظت عصاره كمپوست هاي فصلي بر گياه شاهي آزمايشي در شرايط آزمايشگاه انجام شد. در اين مطالعه 4 كمپوست فصلي (بهاره، تابستانه، پاييزه و زمستانه) و يك كمپوست توليدي اختيار كرده و پس از عمل عصاره گيري آنها، غلظت هاي عصاره 100 درصد، 30 درصد، 10 درصد و 3 درصد با رقيق سازي با آب مقطر و يك شاهد (آب مقطر) بعنوان تيمارهاي آزمايشي هر كدام در سه تكرار تهيه و آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي انجام شد. مقايسه غلظت ها با يكديگر نشان داد كه حداكثر درصد جوانه زني در شاهد و حداقل آن در غلظت 100 درصد عصاره بود. سرعت جوانه زني بذر نيز در شاهد بيشترين و در تيمار 100 درصد كمترين مقدار را دارا بود. حداكثر طول ريشه چه در تيمارهاي شاهد و 3 درصد و حداقل آن در تيمار 100 درصد عصاره مشاهده شد. در خصوص طول ساقه چه نيز روند مشابهي ديده شد. مقايسه غلظت عصاره ها با يكديگر نشان داد كه جوانه زني و سرعت جوانه زني بذرها با افزايش غلظت عصاره بيش از 10 درصد، بترتيب معادل 42 درصد و 55 درصد نسبت به غلظت عصاره 100 درصد كاهش معني داري داشتند. در حاليكه طول ريشه چه و طول ساقه چه از غلظت 3 درصد بيشتر، كاهش معني داري بترتيب معادل 72 درصد، 59 درصد نسبت به غلظت عصاره 100 درصد نشان داد. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه بطور كلي كمپوست هاي فصلي و توليدي بطور كامل فراوري نشده و بدليل عدم رسيدگي كامل داراي تركيبات آلي محلول زيادي است كه سميت شديدي را در رابطه با گياه شاهي ايجاد نموده است.

 
کلید واژه: غلظت عصاره كمپوست هاي فصلي، شاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی