برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رهیافت هایی برای تامین مالی دانشگاه های دولتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روشن احمدرضا*
 
 *موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران (با رويكرد نوآوري هاي مالي)
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مرکز مطالعات تکنولوژِی دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

مهمترين اهداف دانشگاه ها ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي به جامعه است. همچنين وظيفه افزودن بر سرمايه هاي انساني هر جامعه اي را دانشگاه ها به عهده دارند. بديهي است چنانچه دانشگاه ها از اعتبارات مالي كافي براي تحقق اهداف خود برخوردار نباشند در انجام وظايف خود با مشكل مواجه مي شوند و نمي توانند به طور صحيح در جهت چرخه توسعه اقتصادي كشور عمل كنند. لذا تامين اعتبارات مالي مكفي يكي از مهم ترين چالشهاي پيش روي دانشگاه هاست.
در نيمه دوم قرن بيستم، از امواج خروشان اوليه تامين منابع دولتي براي بخش آموزش عالي كاسته شد، دولت هاي بيشتر كشورها هم از حمايتشان از اين بخش كاسته اند و هم بر خواسته هاي خود از آن افزوده اند. دولت ها موسسات آموزش عالي را براي پاسخگويي و انعطاف بيشتر در برابر نيازهاي رو به تحول اقتصادي و اجتماعي و نيز توجه به فعاليت هاي خودشان تحت فشار فزاينده اي قرار داده اند. اين وضعيت، اعمال ساختارهاي مديريتي و شيوه هاي تامين مالي و تخصيص دقيق تري را در موسسات آموزش عالي اجتناب ناپذير ساخته است.
در اين مقاله موضوع تامين مالي دانشگاه ها از طريق ارسال پرسشنامه و گردآوري نظر روساي دانشگاه ها و نيز مصاحبه حضوري با صاحب نظران بررسي شده است كه طي آن راهكارهاي متعددي براي افزايش استقلال مالي و كسب درآمد اختصاصي دانشگاه ها به دست آمد. از جمله به اين موارد مي توان اشاره كرد: واگذاري بخشي از اختيارات هيات امنا به روساي دانشگاه ها، تبيين دقيق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و تعيين حوزه مسووليت ارگان هاي مختلف، تعيين قيمت تمام شده خدمات آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها توسط خود آنان، انتخاب حداقل يك نفر از اعضاي هيات امناي دانشگاه ها از ميان مديران بخش صنعت، تشويق دانشگاه هايي كه درآمد اختصاصي بيشتري كسب مي كنند، برگزاري كارگاه هاي آموزشي اقتصاد آموزش عالي و تخصيص بهينه بودجه براي روساي دانشگاه ها و ...

 
کلید واژه: تامين مالي دانشگاه ها، روساي دانشگاه ها، روش هاي كسب درآمد در آموزش عالي، بودجه آموزش عالي، درآمد اختصاصي دانشگاه ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 366   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی