برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر منیزیم خوراکی بر انقباض پذیری آئورت ایزوله موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نورصادقي الهام*,قاسمي اصغر,آذرنيا مهناز,زاهدي اصل صالح
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران- شمال
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: بررسيها نشان داده اند که کاهش منيزيم مي تواند در ايجاد عوارض بيماريهاي قلبي عروقي مبتلايان به ديابت شيرين موثر واقع شود. در اين مطالعه اثر منيزيم خوراکي در پاسخدهي آئورت ايزوله به کلريد پتاسيم و فنيل افرين بررسي گرديد.
روشها: 60 عدد موش صحرايي نر با نژاد ويستار (250- 180 گرم) به 2 دسته ديابتي (تزريق درون صفاقي استروپتوزوتوسين) و 2 دسته کنترل تقسيم گرديدند. به يک گروه از هر دسته حيوانات ديابتي و سالم سولفات منيزيم اضافه شده در آب آشاميدني و به گروه ديگر تنها آب معمولي داده شد. در انتهاي 8 هفته، آئورت سينه اي جدا و پاسخهاي انقباضي آن به غلظتهاي 10، 20، 40، 60، 80 ميلي مولار کلريد پتاسيم و 9-10، 8-10، 7-10، 6-10، 5-10 مولار فنيل افرين به صورت تجمعي ثبت شد.
نتايج: پاسخهاي انقباضي عروق به کلريد پتاسيم و فنيل افرين در گروه کنترل به طور معني داري بالا تر از گروه ديابتي بوده
(P<0.05) و تفاوت معناداري بين موشهاي درمان شده با منيزيم وموشهاي درمان نشده با منيزيم، يافت نشد. داده هاي حاصل ازحداکثر پاسخ انقباضي عروق به کلريد پتاسيم 316/.±913/2، 183/.±790/2، 164/.±378/2، 114/.±428/2 و بيشترين پاسخ به فنيل افرين 176/.±252/3، 253/.±120/3، 338/.±572/2 و 210/.±736/2 (گرم بازاي ميلي متر مربع) به ترتيب در گروههاي کنترل، کنترل دريافت کننده منيزيم، ديابتي و ديابتي دريافت کننده منيزيم، بوده است.
نتيجه گيري: تجويز خوراکي منيزيم به مدت 8 هفته  نمي تواند تاثيرقابل ملاحظه اي در انقباض پذيري آئورت ايزوله مدل تجربي ديابت نوع 1 داشته باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی