برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش استروژن بر روی حساسیت بارورفلکس در هسته دسته منزوی (NTS) از طریق سیستم اتونومیک در موش های صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورشانظري علي اصغر,رضواني محمدابراهيم,اله توكلي محمد,رحماني محمدرضا,روح بخش علي,شريعتي مهدي,محققي عذرا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مـقـدمـه: مطالعات نشان داده اند که استروژن نقش حفاظتي قلبي عروقي مهمي را ايفا مي کند و هسته (NTS) از نواحي مغزي است که در تنظيم عملكرد قلب و گردش خون سهم به سزايي دارد. در اين تحقيق نقش استروژن برروي حساسيت بارورفلکس در هسته دسته منزوي (NTS) از طريق سيستم اتونوميک در موش هاي صحرايي نر مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش كار: مطالعه حاضر از نوع مداخله اي- تجربي مي باشد كه بر روي 64سر موش صحرايي با وزن 20 ± 250 گرم از نژاد ويستار صورت گرفت. موش ها ابتدا تحت القاي بيهوشي قرار گرفته و سپس با استفاده از کپسول هاي حاوي استروژن يا حلال آن كپسول گذاري شدند. پس از طي شدن دو هفته ريكاوري، وريد وشريان فمورال به ترتيب جهت تزريق فنيل افرين، جهت ثبت فشار متوسط شرياني وضربان قلب كانول گذاري شدند. هسته
NTS پس از كرانيوتومي محدود و در معرض قرار گرفتن هدف گيري شده و داروهاي آتروپين و پروپرونولول و سالين در نقاط هدف تزريق شدند. داده ها از طريق دستگاه Power lab براي محاسبه حساسيت بارورفلکس ( D HR/ D MAP) جمع آوري گرديد و براي آناليز آماري داده ها از روش آزمون t Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد.
نـتـايـج: استروژن در شرايط حاد افزايش فشار، سبب افزايش پاسخ براديكاري گرديد
(P<0.05). حســاسيت بارورفلکس ها (BRS) در گروه دريافت کننده استروژن با تفاوت معني دار آماري (P<0.01) نسبت به گروه شاهد افزايش يافت. حـساسيت بارورفلكـس ها (BRS) هم در گروه شاهد و هم دريافت کننده استروژن پس از تزريق آتروپين نسبت به حالت تزريق پروپرونولول و سالين با تفاوت معني دار آماري (P<0.01) كاهش نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: مي توان نتيجه گرفت که: استروژن در شرايط حاد افزايش فشار خون بيشتر از طريق سيستم پاراسمپاتيک بر
NTS موثر است و اين موضوع مي تواند امتيازي بر متد هورمون درماني/ استروژن درماني باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی