برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حجمهای ریوی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای همدان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ملكوتي سيدمنصور*,شهيدي س.,كمكي عليرضا,زارع اكباتاني رفعت
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين تحقيق تعيين ميزان برخي از حجمهاي ريوي در دانش آموزان دختر در شهر همدان مي باشد. کاهش فعاليتهاي ورزشي در سطح جامعه بخصوص در دختران به علت محدوديتهاي مکاني در دبيرستانها و در سطح شهر ميتواند باعث کاهش فعاليت بدني و کاهش فعليت تنفسي در آنها شود.
روشها: با استفاده از دستگاه اسپيرومتر قابل حمل مقدار حجمها و ظرفيتهاي ريوي مورد نظر و حجم بازدم سريع در ثانيه اول در تعداد 194 دختر دبيرستاني شهر همدان اندازه گيري شد تا اين مورد در آنها بررسي گردد.
نمونه ها با روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند.
نتايج: ميانگين حجم جاري 7/5 ±462 ميلي ليتر، حجم ذخيره دمي 9/1 ± 1090 ميلي ليتر، حجم ذخيره بازدمي 9/1 ± 1173 و ظرفيت حياتي معادل 4/2 ± 2780 ميلي ليتر بدست آمد. مقدار درصد ميانگين ظرفيت حياتي به مقدار ميانگين ظرفيت حياتي پيش بيني
شده 57/1 ± 3440 (بر اساس مشخصات دختران توسط اسپيرومتر براي آسيايي ها مشخص شد) درصدگيري شد که معادل 3/81 درصد بود، همچنين مقدار ميانگين ظرفيت حياتي سريع برابر با 8/2 ± 2643 ميلي ليتر در افراد آزمون بود و ميانگين بازدم سريع در ثانيه اول برابر با 6/2 ± 2336 ميلي ليتر شد که 9/88 درصد ظرفيت حياتي سريع آنها را شامل شد. ضمنا محاسبه ضريب همبستگي قد با ظرفيت حياتي با روش Pearson ارتباط مستقيم معني دار (P<0.000) بين قد و ظرفيت حياتي را نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده اختلاف معني داري از نظر مقدار درصد ظرفيت حياتي به مقدار ظرفيت حياتي پيش بيني شده در دختران دبيرستاني همدان وجود ندارد و درصد بازدم سريع در ثانيه اول به مقدار ظرفيت حياتي سريع آنها در حد طبيعي است. در مجموع با توجه به مقدار کم حجم ذخيره دمي، درصد ظرفيت حياتي به مقدار پيش بيني شده پيشنهاد ميگردد، بررسي با وسعت و تعداد بيشتري در اين مورد صورت گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی