برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آسبوتولول بر محور هیپوفیزی– گنادی و روند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غلامي سكينه*,قيطاسي ايزدپناه,خاتم ساز سعيد,شريعتي مهرداد
 
 *گروه علوم تجربي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهدشت
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان داده اند بعضي از افرادي كه از داروهاي ضد فشار خون استفاده كرده اند به مشكلات باروري دچار شده اند، برخي بتابلوكرها مانند پروپرانولول ناتواني جنسي ايجاد مي كنند. با توجه به عوارض جانبي اين داروها، استفاده از داروهايي با همان اثرات ولي عوارض كمتر مد نظر محققين مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات داروي آسبوتولول(بتا–1 بلوكر) بر محور هيپوفيزي– گنادي مي باشد تا در صورت كمتر بودن عوارض بتوان از آن بعنوان يك داروي جايگزين در اين بيماران استفاده كرد.
روش ها: 40 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با محدوده وزني 220-200 گرم به 5 گروه تقسيم شدند. گروه كنترل: كه هيچگونه تيمار دارويي در مورد آنها انجام نگرفت گروه شاهد: روزانه
2 cc آب مقطر دريافت ميكردند. گروههاي تيمار، كه به ترتيب 50، 100، 200 ميلي گرم در كيلوگرم آسبوتولول بصورت دهاني دريافت ميكردند. در پايان روز 28 از قلب حيوانات نمونه خوني تهيه مي شد و غلظت پلاسمايي هورمون لوتئيني كننده و هورمون محرك فوليكولي، تستوسترون و دي هيدروتستوسترون اندازه گيري و تغييرات وزني و بافت شناسي بيضه ها مورد مطالعه قرار مي گرفت.
نتايج: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه سطح سرمي هورمون هاي مذكور در گروههاي تيمار، اختلاف معني داري با گروه كنترل نداشت. همچنين وزن بيضه هاي گروه كنترل با گروههاي آزمايش اختلاف معني داري نداشتند. مطالعات بافت شناسي تغييرات محسوسي در تراكم سلولي و نحوه قرار گرفتن سلولهاي بينابيني در گروههاي مورد آزمايش، بجز در گروهي كه حداكثر مقدار آسبوتولول (200 ميلي گرم بر كيلوگرم) را دريافت كرده بودند، نسبت به گروه كنترل را نشان نمي داد.
بحث: نتايج نشان داد كه آسبوتولول نسبت به ساير بتابلوكرهاي مطالعه شده داراي عوارض كمتري بر محور هيپوفيزي– گنادي و روند اسپرماتوژنز ميباشد و شايد بتوان از اين دارو بعنوان جايگزيني براي داروهاي ضد فشار خون بالا كه عوارض زيادي هم دارند استفاده كرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی