مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر درمان بيماران آسمي مطابق دستورالعمل GINA بر روي تست هاي عملكردي ريه آنها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ريحاني اميررضا*,بسكابادي محمدحسين,رحيمي -,دهنوي د.,رضايي طلب فريبا
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: كنترل بيماري آسم از اهميت بالايي برخوردار است. استراتژي مقدماتي جهاني براي درمان آسم (GINA) جهت كنترل اين بيماري تدوين شده است. در مطاله اخير، اثر درمان بيماران آسمي بر اساس تست هاي عملكردي ريه آنها بررسي شده است.
روشها: سي و يك بيمار آسمي به صورت تصادفي به گروه هاي شاهد (15 بيمار) و مورد مطالعه (16 بيمار) تقسيم شدند و براي دو ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. تست هاي عملكردي ريه 
(PFTs)شامل ظرفيت حياتي(FVC) ، حجم بازدمي سريع در ثانيه اول(FEV1) ، حداكثر شدت جريان ميان بازدمي(MMEF) ، در 75%، 50%، 25% از ظرفيت حياتي بازدمي سريع (MEF75- MEF50-MEF25) در ابتدا (اولين ويزيت)- يك ماه پس از درمان (دومين  ويزيت) و در انتهاي درمان (سومين  ويزيت) اندازه گيري شد.
يافته: در گروه شاهد هيچ گونه تفاوت معني داري در مقادير تست هاي عملكردي ريه مشاهده نشد. در گروه مورد مطالعه در ويزيت دوم اكثر مقادير و در ويزيت سوم تمامي
 مقادير PFT نسبت به ويزيت اول بيشتر بود. (05/p<0 تا 001/(Fig. 3b) .(p<0 در ويزيت دوم و سوم تمامي مقادير PFTدر گروه مورد مطالعه افزايش يافته و به شكل معني داري از گروه شاهد بيشتر بود p<0.05 to p<0.001) براي ويزيت دوم) و p<0.001) براي كليه متغيرهاي PFT در ويزيت سوم).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد كه درمان بيماران آسمي بوسيله
دستورالعمل GINA مي تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه اي در مقادير PFT بيماران آسمي شود.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 100  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی