برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر دستگاه LPG و ایبوپروفن بر پیشگیری و درمان DOMS

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كيان مرز وحيده*,جعفري افشار,اميرساسان رامين,دباغ نيكوخصلت سعيد,رشدي رضا
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: كوفتگي و درد عضلاني تجربه معمول و شايع پس از انجام فعاليت هاي جسماني پر فشار و غير معمول است كه با احساس درد، سفتي، ضعف و گرفتگي در عضلات درگير همراه مي باشد. پيامدهاي ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري عملكرد افراد را محدود كرده و فعاليت هاي روزانه آنها را دچار اختلال مي كند. از اينرو مطالعه حاضر در راستاي تعيين تاثير دستگاه LPG و ايبوپروفن بر پيشگيري و درمان DOMS انجام شد.
روشها: 20 نفر از زنان غير ورزشكار (با ميانگين سني
21.9±1.02 سال و (BMI=21.61±1.62 kg/m2 به صورت تصادفي در دو گروه همگن، هر گروه 10 نفر، جايگزين شدند. جهت ايجاد DOMS از آزمودني ها خواسته شد در 3 ست 15 تايي با %701RM با دستگاه كشش همسترينگ وزنه بزنند و يك ست 25 تايي با %201RM را به عنوان سرد كردن انجام دهند. فاصله استراحت بين ست ها يك دقيقه بود. به عضلات همسترينگ گروه LPG يك ساعت پس از اجراي طرح تمريني توسط دستگاه LPG مدل S6، به مدت 15 دقيقه ماساژ داده شد و آزمودني هاي گروه ايبوپروفن 400 ميلي گرم قرص ايبوپروفن را 4 ساعت مانده به تمرين و 1200 ميلي گرم را به فاصله هر 6 ساعت پس از تمرين مصرف كردند. متغيرهاي CK، WBC، درد، دور ران، و حداكثر قدرت هم طول در دو نوبت قبل و 24 ساعت پس از تمرين اندازه گيري شدند. دامنه اختلافات با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معني داري 01/0 تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه ميزان دامنه تغييرات قبل و بعد فعاليت آنزيم
CK، WBC، درد و دور ران گروه LPG بطور معني داري كمتر از گروه ايبوپروفن بوده است (tck=-6.81, twbc=-5.4, tp=-3.17, ttch=-5.41, p<0.01) و ميزان دامنه تغييرات قبل و بعد حداكثر قدرت هم طول گروه ايبوپروفن بطور معني داري كمتر از گروه LPG بوده است (tmis=3.86, p<0.01).
نتيجه گيري: دستگاه
LPG مي تواند در كاهش شاخص هاي آسيب سلولي سرمي ناشي از DOMS موثر باشد و عملكرد عضله را بهبود ببخشد. ولي مصرف قرص ايبوپروفن تنها درد عضلاني را كم مي كند و تاثيري بر كاهش علايم DOMS ندارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی