برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد التهابی سیمواستاتین در پای ملتهب ناشی از کاراژنین در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ضيايي مجتبي*,عندليب سينا,گرجاني عليرضا,زاخري آرزو
 
 *دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده داروسازي، گروه فارماكولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مهار کننده هاي 3- هيدروکسي-3- متيل -گلوتاريل- کوآ (HMG-COA) ردوکتاز، مانند سيمواستاتين، موجب کاهش سطح کلسترول خون و پيشگيري از انفارکتوس ميوکارد قلب مي شوند. مطالعات مختلف نشان داده است که اين داروها داراي اثري پيش بيني نشده بر روي التهاب هستند. در اين مطالعه ما مشاهده نموديم که سيمواستاتين داراي اثر ضد التهابي در مدل کلاسيک ايجاد التهاب به روش تزريق کاراژنين در کف پاي موش صحرايي مي باشد. در اين مطالعه سيمواستاتين به صورت خوراکي با دوزهاي 1، 5 و 10 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در 20، 12، 6 و 1 ساعت قبل از تزريق كاراژنين با استفاده از گاواژ به موشهاي صحرايي تجويز مي گرديد. تغييرات ضخامت کف پا بلافاصله بعد از تزريق تا 4 ساعت پس از آن بطور متناوب اندازه گيري گرديد. همچنين ميزان ليپدهاي پلاسما نيز اندازه گيري گرديد. سيمواستاتين با دوز 5 و 10 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن اثرات ضد التهابي خود را در ساعت دوّم و چهارم کاملا نشان مي دهد (P<0.001). همچنين سيمواستاتين با دوز 1 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن، موجب کاهش حجم کف پا در ساعت چهارم مي شود. هر سه دوز سيمواستاتين موجب کاهش يکسان حجم کف پا در ساعت چهارم مي شوند. کف پاهاي موش هاي صحرايي مورد بررسي هيستوپاتولوژيک نيز قرار گرفتند. سيمواستاتين با دوز هاي 5 و 10 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تعداد سلولهاي پلي مورفونوکلئر را به صورت بسيار معني داري کاهش مي دهد (P<0.001) که از 35±2.54 سلول PMN به طور ميانگين در 5 ميدان در گروه کنترل؛ به ترتيب به 16.2±1.48 سلول PMN در گروه سيمواستاتين با دوز 5 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن و 11±2.23 سلول PMN در گروه سيمواستاتين با دوز 10 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن کاهش داده است. بررسي ميزان ليپدهاي پلاسما نشان داد که اثر ضد التهابي سيمواستاتين مستقل از خاصيت پايين آورندگي چربي خون اين داروهاست.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 48  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی