برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

افزایش زمان التهاب و تسکین درد التهابی ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر توسط آگونیست کاپا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رئوفي صفورا*,احمدياني ابوالحسن,مومني زهرا
 
 *دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات علوم اعصاب
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد زيادي مبني بر تداخل اپيوئيدها با سيستم ايمني وجود دارد اما هنوز مکانيسم دقيق اين ارتباط و نوع خاص اثر هر يک از گيرنده هاي اپيوئيدي بر سيستم ايمني مشخص نشده است. اين مطالعه به بررسي نقش رسپتور کاپا در سيستم ايمني از طريق ارزيابي اثر آگونيست کاپا بر التهاب پرداخته است.
مواد و روش ها: چهل عدد موش سوري نر در چهار گروه ده تايي مورد آزمايش قرار گرفتند. در ابتدا تزريق کف پايي
0.05 ميلي ليتر از محلول 3 درصد w/v کاراژينان به عمل آمد سپس تزريق داخل صفاقي 25 mg/kg آگونيست کاپا در گروه اول، 10 mg/kg مرفين در گروه دوم و همان حجم سالين در گروه سوم انجام شد. سپس اندازه گيري حجم پاي مربوطه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساعت پس از تزريق کاراژينان صورت گرفت. در گروه چهارم بررسي التهاب توسط تست hot plate در پاي عقبي ملتهب ناشي از تزريق کف پايي کاراژينان قبل و بعد از تجويز داخل صفاقي 25 mg/kg آگونيست کاپا صورت گرفت.
يافته ها: آگونيست کاپا سبب افزايش معني دار دوره التهاب (التهاب در ساعات 2 و 3 و 4) در مقايسه با گروه دريافت کننده سالين (التهاب در ساعت 3) گرديد. مرفين سبب تاخير در ايجاد التهاب (التهاب در ساعت 4) نسبت به گروه کنترل (التهاب در ساعت 3) شد. آگونيست کاپا سبب افزايش معني دار آستانه درد در پاي ملتهب در تست
hot plate گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها آگونيست کاپا علي رغم اثر ضد دردي در حالت التهاب، داراي اثر التهاب زايي نيز مي باشد اما مرفين باعث تاخير در ايجاد التهاب مي گردد. با توجه به اثبات افزايش تعداد گيرنده هاي اپيوئيدي بر روي سلولهاي سيستم ايمني و افزايش رهايي اپيوئيدهاي اندوژن از اين سلولها در طول التهاب توسط مطالعات موجود، شايد آگونيست کاپا با استفاده از مکانيسم فوق، توسط افزايش التهاب سبب تسکين درد التهابي شده باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی