برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب ریجید شده 3 و 4- دی هیدروکسی چالکون (DHC) در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري محمودرضا*,اميرآبادي آرزو,وفازاده جلال,عظيمي فيروزه,سپهري سكينه,حسيني سيدجواد,شهنواز شهره
 
 *گروه سم شناسي و فارماكولوژي، دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات فيزيولوژي و نوروساينس، دانشگاه علوم پزشکی كرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: در بعضي منابع به اثر ضد دردي و ضد التهابي دي هيدروكسي چالكونها اشاره شده است. با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در خصوص رابطه ساختمان و اثر، بنظر ميرسد كه تركيب ريجيد شده از آن نيز داراي اثرات بيشتري باشد.
روشها: در اين تحقيق محلول هاي تزريقي از تركيب ريجيد شده 3 و 4- دي هيدروكسي چالكون
(DHC)، تهيه و با دوزهاي مختلف به صورت داخل صفاقي به گروههاي 7 تايي موش سوري سفيد تزريق و اثر ضددردي و ضد التهابي آن با دو تست فرمالين و هات پليت بررسي گرديد.
نتايج: در آزمون فرمالين، دوز
37.5 mg/kg در همه زمان ها، اثر ضددردي قابل توجهي نسبت به گروه كنترل ايجاد نمود (P<0.01). ضمنا اثر ضد دردي 3 و 4- دي هيدروكسي چالكون در تمام دوزها در فاز مزمن بيشتر بود. در تست هات پليت اثر ضددردي دوز 37.5 mg/kg با گروه كنترل تفاوت معني دار داشت (P<0.01). پيش درماني حيوانات با نالوكسان فقط باعث كاهش معني دار اثر ضددردي 3 و DHC-4 در زمان 5-0 دقيقه در تست فرمالين و زمان 15 دقيقه در تست هات پليت گرديد و در بقيه زمان ها تغيير معني داري ايجاد نكرد، لذا احتمال دخالت گيرنده هاي اپيوئيدي در اثر ضددردي DHC وجود دارد.
نتيجه گيري: در اين تحقيق اثر ضددردي و به ويژه ضدالتهابي مناسبي از تركيب 3و4- دي هيدروكسي چالكون مشاهده گرديد و مي توان با تغييرات ساختمان روي آنها به تركيبات موثرتري نيز دست يافت
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 51  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی