برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی چای سبز بر کاهش سطح چربی خون در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امان الهي فرجاد,رخشنده حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گياه چاي سبز با نام علمي Camellia sciensis از جمله گياهان دارويي پر مصرف در آسيا است. يکي از فوايد درماني اين گياه که مطالعات بسياري پيرامون آن صورت گرفته است، به خاصيت آنتي اکسيدانتي عصاره برمي گردد. در اين مطالعه با تکيه بر يافته هاي قبلي به بررسي اثرات کاهش دهندگي عصاره چاي سبز بر سطح چربي خون در رت مي پردازيم.
روشها: تعداد 24 سر رت ويستار با وزن
200±10 گرم و سن 2 ماه در 6 گروه: A کنترل منفي ، B کنترل مثبت، C و D به ترتيب درمان با عصاره آبي و عصاره الکلي و E و F به ترتيب پيشگيري با عصاره آبي و الکلي تعيين گرديد. جهت ايجاد شرايط هايپر ليپيدميک از غذاي غني شده با کليسترول 6/0 % استفاده گرديد. گروه هاي E و F از ابتدا با عصاره و غذاي غني شده تغذيه شدند. گروه هاي B و C و D در پايان هفته پنجم پس از افزايش معني دار سطح چربي خون (P<0.05) در معرض اسيد نيکوتنيک به عنوان کنترل مثبت، عصاره آبي وعصاره الکلي به عنوان درمان قرار گرفتند. عصاره ها با غلظت 2% W/V در اختيار گروه ها قرارگرفت. نتايج به صورت Mean ± SD نشان داده شد. رابطه بين مصرف عصاره چاي سبز و پاسخ دهي به درمان و کاهش سطح چربي خون با ANOVA و L.S.D مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در گروه درمان
C) و (D به ترتيب سطح کلسترول C= %13/62) و (D= %11/78، تري گليسيريد C= %20/14) و C=%29.5) LDLc, (D=%22.3 و C=%25.3) HDL, (D=%25.6 و (D=%20/11 کاهش يافت. در گروه کنترل مثبت مصرف اسيد نيکوتنيک ميانگين کاهش 45% در سطوح مورد مطالعه گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: مقايسه بين گروه کنترل مثبت و گروه هاي درمان و پيشگيري (كاهش (P<0.01-%3 نشان دهنده خاصيت آنتي هايپرليپيدميک عصاره چاي سبز مي باشد. بر اساس اين مطالعه، مصرف روزانه چاي سبز به صورت دم کرده در کنار رعايت يک رژيم غذايي مطلوب نقش بسزايي در کاهش خطر ابتلا به بيماري هاي مرتبط با سطح بالاي چربي خون خواهد داشت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی