برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تزریقی هینوزان بر اسپرماتوژنزیس و بافت بیضه رت در حالت In-vivo

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سرابي ابراهيم*,جورسرايي سيدغلامعلي,فيروزجاهي عليرضا
 
 *گروه علوم تشريحي، دانشگاه علوم پزشکي بابل
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين مطالعه، بررسي اثرات و عوارض احتمالي هينوزان به عنوان يکي از سموم ارگانوفسفره پر مصرف در مزارع کشاورزي بر بافت بيضه و اسپرماتوژنزيس موش صحرايي رت مي باشد.
روشها: تعداد 30 سر رت نر نژاد سفيد، در 5 گروه، تحت تاثير غلظتهاي 2 و
2.0 mg/kg بصورت داخل صفاقي و به دو روش تزريق تک دوز و دوزهاي مکرر (20 تزريق در ماه) قرار گرفتند. پس از گذشت 55 روز از آخرين تزريق، برش تهيه شده از بافت بيضه آنها مورد مطالعه قرار گرفت و با شاهد مقايسه گرديد. داده ها با آزمون Mann-Whitney تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: تمامي پارامترهاي مورد مطالعه پس از تزريق دوز حداکثر روش تک دوز
(p<0.03) بجز تعداد سلولهاي ليديک و قطر مجاري و تعداد اسپرماتوسيتهاي اوليه و ثانويه پس از تزريق دوز حداقل (p<0.01) نسبت به شاهد کاهش معني داري داشتند. اين رفتار پس از تزريق دوز مکرر غلظتها نيز استخراج گشت (p<0.01) علاوه بر آن، همه پارامترهاي بررسي شده در تزريق مکرر نسبت به تزريق تک دوز بجز در قطر مجاري اسپرم ساز کاهش وابسته به دوزي از خود نشان دادند (p<0.04).
نتيجه گيري: در اين مطالعه، تاثير منفي هينوزان بر روي اسپرماتوژنزيس و بافت بيضه رت بخصوص در طولاني مدت، مشخص گرديده است. لذا توجه بيشتري بر مديريت صحيح استفاده از اين گونه سموم را پيشنهاد مي نمايد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی