برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه ای اثرات عصاره دانه انگور و ویتامین E بر فیبروز ریوی ناشی از سیلیکا در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: همتي علي اصغر,نظري زهرا,سامعي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: بخاطر توليد گونه هاي فعال اكسيژن، استرس اكسيداتيو در پاتوژنز فيبروز ريوي ناشي از سيليكا سهيم است. بنابراين فرض شد كه عصاره دانه انگور (GSE) يا ويتامين (vitE) E بعنوان آنتي اكسيدان ممكن است بعضي از علايم اين بيماري را بهبود بخشند.
روشها: رت هاي نر ويستار به 7 گروه تقسيم شدند: در ريه رت هاي گروه
I (كنترل مثبت ((PC) تك دوز سيليكا (50 ml/0.1ml saline/rat) بصورت داخل تراشه اي تزريق شد. گروه هاي درماني (گروه هاي (II-IV ويتامين (20IU/d) E، (150mg/kg/d) GSE يا تركيبي از vitE و GSE را بطور همزمان و بصورت خوراكي، يك روز پس از تزريق داخل تراشه اي سيليكا و بمدت 90 روز دريافت نمودند. گروه هاي V و VI پس از تزريق داخل تراشه اي حجم معادل محلول فيزيولوژيك، GSE يا vitE صورت خوراكي دريافت نمودند (گروه هاي كنترل براي GSE و (vitE. رت هاي گروه VII تنها با محلول فيزيولوژيك بصورت تزريق داخل تراشه اي تيمار شدند (كنترل منفي). در پايان، حيوانات كشته شدند و غلظت مالون دي آلدئيد پلاسمايي (p-MDA)، هيدروكسي پرولين (HP) بافت ريه، BUN، كراتينين، ALT و AST نمونه هاي سرمي تعيين مقدار شدند. همچنين ريه ها از نظر هيستوپاتولوژي بررسي شدند.
نتايج: ميانگين غلظت
p-MDA و HP در گروه هاي مورد مطالعه (I-VII) به ترتيب 95/1، 77/2، 72/0، 81/0، 64/0، 94/0، 02/1 (mmolMDA/Lplasma) و 47/28، 85/27، 83/22، 40/15، 31/18 و 51/18 (mgHP/gtissue) بود. بالاترين ميانگين غلظت AST، ALT و BUN متعلق به گروه هاي PC يا تيمار شده با vitE بود.
نتيجه گيري: سيليكا باعث افزايش معني داري در سطوح
HP بافت ريه، p-MDA، ALT، AST و BUN نمونه هاي سرم بجز گروه هاي تيمار شده با عصاره انگور III) و (IV گرديد. هيچ اثر هم افزايي بين GSE و vitE در دوزهاي مورد استفاده در اين مطالعه مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی